Korona

Tietoa koronarokotuksista

Terveystalo on mukana rokottamassa kolmattakin koronarokotetta kuntien ja työantajien kumppanina. Rokotuksissa noudatetaan THL:n ja kuntien määrittämää järjestystä. Sitä mukaa, kun rokotuksista on sovittu kunnan kanssa, avaamme ajanvarauksen verkossa.

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan ja ne voivat tehdä yhteistyötä käytännön rokottamisessa paikallisten toimijoiden kuten Terveystalon kanssa. Voit varata ajan rokotukseen sitten kun olet oman kuntasi ohjeiden mukaan rokotusvuorossa, ja työnantajasi on ohjannut sinut Terveystaloon. Tämä koskee myös kolmatta koronarokotusta. Terveystalossa voidaan antaa kolmas rokote, vaikka ensimmäinen ja toinen olisi annettu muualla. Terveystalossa annamme kunkin kunnan/kaupungin meille jakamaa rokotetta. Rokoteaine voi vaihdella eri annoksia annettaessa.

HUOM! Varmistamme rokotusoikeuden rokotuskäynnillä. Ethän varaa aikaa ennen kuin olet rokotusvuorossa ja sinulla on tieto joko kunnaltasi tai työnantajaltasi, että voit rokottautua Terveystalossa.

Kysymyksiä ja vastauksia koronarokotuksista

THL ohjeistaa kaikkia toimijoita rokotejärjestelyistä, rokotteiden jakelusta sekä rokottamisesta ja heidän verkkosivuiltaan löytyy tuorein tieto Suomen rokotetilanteesta sekä käytössä olevista rokotteista.

THL ohjeistaa rokotteiden järjestyksestä sekä jakelusta. Terveystalo saa rokotteet kunnalta, joten käytössä ovat koronarokotteet kansallisen THL:n suosituksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä BioNTech-Pfizerin, Modernan ja Janssenin rokotteet.

Kolmantena annoksena annetaan

  • kokonainen annos BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta TAI
  • puolikas annos Modernan Spikevax-rokotetta. 

Henkilöille, jotka ovat aiemmin saaneet Astra Zenecan Vaxzevria-rokotetta, THL suosittelee kolmantena annoksena mRNA-rokotetta. Jos lääketieteellisestä syystä ei voida antaa mRNA-rokotetta, voidaan kolmantena annoksena antaa adenovirusvektorirokotetta.

Voimakkaasti immuunipuutteisille THL suosittelee kolmantena annoksena kokonaista annosta Comirnatya tai Spikevaxia.

Alle 30-vuotiaille miehille annetaan THL:n ohjeen mukaan varovaisuusperiaatteen vuoksi vain Comirnaty-rokotetta. Alle 30-vuotiaille miehille THL ei edelleenkään suosittele Spikevax-rokotetta, koska siihen liittyy harvinainen sydänlihas- ja sydänpussitulehdusriski.

Suomeen hankittavien rokotteiden hankinnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lopullisen päätöksen hankittavista rokotteista tekee valtioneuvosto.

Koronavirusrokotteet ovat maksuttomia kaikille Suomessa asuville henkilöille.

Mahdollisesti.

Nykyisen strategian mukaan kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan, ja ne voivat tehdä yhteistyötä käytännön rokottamisessa paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa. Heti kun Terveystalolla on sopimus rokotusten järjestämisestä kunnan kanssa, tiedotamme tästä yritysasiakkaitamme, jotka voivat tämän jälkeen ohjeistaa omaa henkilöstöään.

Terveystalossa koronarokotteen voivat ottaa ne työterveysasiakkaat, jotka ovat saaneet tähän ohjeen työnantajaltansa. Saat työnantajaltasi tiedon, kuuluuko koronarokotus työterveyssopimukseesi. Paikkakunnat, joilla Terveystalo on mukana koronarokotuksissa löydät tämän sivun lopusta.

Ei saa. STM on laatinut Suomen koronarokotestrategian lääketieteellisin perustein, kansallisia asiantuntijoita kuullen ja näyttöön perustuen.

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omalla alueellaan, ja Terveystalo tekee yhteistyötä kuntien kanssa. Kun rokottamisen järjestämisestä kyseisessä kunnassa on sovittu, olemme välittömästi yhteydessä omiin työterveysasiakkaisiimme, ja kerromme, kuinka rokotukset järjestetään.

Koronarokotetta tarjotaan Suomessa kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Koronarokotusta suositellaan raskaana oleville.

Rokotustiedot siirtyvät Terveystalon potilastietojärjestelmästä Kanta.fi palveluun.

Terveystalo saa rokotteet julkiselta sektorilta, joten käytössä on aina sama rokoteaine, mitä kyseiselle ryhmälle annetaan THL:n suosituksen mukaisesti. Oman kunnan sivuilta löytyy tieto siitä, mitä rokoteainetta kullekin ryhmälle tarjotaan. Siihen, mitä rokotteita eri ryhmille tarjotaan, vaikuttaa myös rokotteiden saatavuus.

Kun saavut rokotukseen Terveystaloon, saat tiedon rokoteaineesta paikan päällä.

Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Valtaosalla koronaviruksen vasta-aineet säilyvät ainakin puolen vuoden ajan, minkä vuoksi sairastetun koronavirustaudin jälkeen rokottamisella ei ole kova kiire.

Yleensä koronavirusrokote kannattaa antaa noin 6 kuukautta sairastetun koronavirustaudin jälkeen. Immuunipuutteisilla ja iäkkäillä sairastetun taudin antama suoja voi olla heikompi. Heidän kohdallaan harkitaan tapauskohtaisesti, onko rokote syytä antaa jo aiemmin.

Lähde: THL

Tämä ei ole mahdollista. Terveystalo saa rokotteet julkiselta sektorilta, joten käytössä on aina sama rokoteaine, mitä kyseiselle ryhmälle annetaan THL:n suosituksen mukaisesti. Kun saavut rokotukseen Terveystaloon, saat tiedon rokoteaineesta paikan päällä.

AstraZenecan Vaxzevria-rokotteen ensimmäisen rokoteannoksen saaneelle annetaan seuraavat annokset mRNA-rokoteella (BioNTech-Pfizerin Comirnaty tai Modernan koronavirusrokote). Rokotussarjaa ei tarvitse aloittaa alusta.

Suomessa lääkkeiden ja rokotteiden epäillyistä haittavaikutuksista kerätään tietoa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) haittavaikutusrekisteriin, johon terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään tai toteamistaan haittavaikutuksista.

Fimean sivustolla on ohjeet ilmoittamiseen. Siellä myös kerrotaan tehdyistä ilmoituksista.

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen (Fimea)

THL:n ohjeistuksen mukaan jokainen saa lähtökohtaisesti koronarokotuksen omasta kotikunnastaan, tai kunnasta, jonka alueella oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti. Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi pidempiaikainen työkomennus kotikuntasi ulkopuolelle.

Koronarokotuksen ja muiden rokotusten välillä ei ole enää suosituksia. Koronarokotteella ei ole haitallista vaikutusta muiden rokotteiden tehoon, tai toisin päin.

Lähde: THL

Rokotus ei vaikuta tuoreen koronavirusinfektion osoittamiseen käytettävän PCR-testin tai antigeenipikatestin tulokseen. Sen sijaan rokotus nostaa koronaviruksen verestä mitattavien vasta-aineiden tasoa merkkinä siitä, että elimistö on reagoinut annettuun rokotukseen. Vasta-ainetestin perusteella ei kuitenkaan tällä hetkellä pystytä arvioimaan, kuinka hyvän immuniteetin henkilö on rokotuksella saanut. Muutoin rokotus ei vaikuta laboratoriotutkimusten tuloksiin.

Myös ulkomaalaiset Suomessa työskentelevät henkilöt saavat rokotteen työterveydessä jos:

  1. työnantaja on lisännyt koronarokottamisen osaksi työterveyssopimusta ja
  2. Terveystalo on sopinut työskentelykunnan kanssa koronarokotuksista työterveydessä.

Tällöin voit varata ajan koronarokotukseen Terveystalossa työskentelykuntasi mukaisesti.

Terveystalon työterveysasiakkaiden koronarokotuspaikkakunnat

Rokotukset etenevät THL:n ohjeistaman järjestyksen mukaisesti myös kolmansien annosten osalta. Tarkistathan oman kuntasi sivuilta arvioidun rokotusaikataulun. Rokotusvuorossa olevat henkilöt voivat varata ajan rokotukseen ensisijaisesti verkosta. Alta löydät tiedon kunnista, joiden kanssa Terveystalo on sopinut työterveysasiakkaidensa koronarokotuksista. Tehokkaan ja nopean rokottamisen varmistamiseksi saatamme keskittää rokotuksia tiettyihin toimipisteisiimme. Jokaisen kunnan kohdalta näet kolmannen rokotuskierroksen alkamisajankohdan heti, kun aloituspäivä on tiedossa. Muistathan, että koronarokotuksen voi ottaa myös oman kunnan julkisessa koronarokotuspisteessä.

Löydät kunnan kohdalta kolmannen rokotuskierroksen alkamisajankohdan heti, kun aloituspäivä on tiedossa.

Pääkaupunkiseutu - huom. jos työpaikkasi sijaitsee pääkaupunkiseudulla tai muulla Uudellamaalla, voit käydä rokottautumassa missä tahansa alueen kunnassa.

  • Helsinki - rokotukset käynnissä; löydät saatavilla olevat rokotusajat ajanvarauksesta

Löydät kunnan kohdalta kolmannen rokotuskierroksen alkamisajankohdan heti, kun aloituspäivä on tiedossa.

Satakunta

  • Pori - rokotukset käynnissä; löydät saatavilla olevat rokotusajat ajanvarauksesta
  • Rauma - rokotukset käynnissä; löydät saatavilla olevat rokotusajat ajanvarauksesta

Löydät kunnan kohdalta kolmannen rokotuskierroksen alkamisajankohdan heti, kun aloituspäivä on tiedossa.

Kanta-Häme

  • Hämeenlinna - rokotukset käynnissä; löydät saatavilla olevat rokotusajat ajanvarauksesta

Löydät kunnan kohdalta kolmannen rokotuskierroksen alkamisajankohdan heti, kun aloituspäivä on tiedossa.

Lappi

  • Kemijärvi