Terveystalo tänään

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, joka on rakentunut lukuisten yrityskauppojen myötä. Neljästä yksityisen lääkärikeskuksen yhteenliittymästä on reilussa viidessätoista vuodessa versonut koko maan kattava terveydenhuoltopalveluja tarjoava konserni, jolla on merkittävä asema suomalaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Valtakunnallisesti palvelevassa Terveystalossa työskentelee yli 6 800 terveydenhuollon ammattilaista. Vuonna 2015 potilaskäyntejä oli yli 4 miljoonaa ja lääkärikäyntejä yli 2,5 miljoonaa, mikä on 10 % kaikista Suomen vuotuisista lääkärikäynneistä.

Sisällys

Toimitusjohtajan katsaus: Hyvinvoinnista kannattavaa kasvua

Suomalainen terveydenhuolto on suuressa murroksessa niin kansanterveydellisten haasteiden kuin palveluiden tuottamisen ja rahoituksen osalta. Toimialan merkitys tulee vain kasvamaan, sillä talouskasvua ei synny ilman työkykyistä työvoimaa.

Kansantalouden heikoista näkymistä ja työllisyyden laskusta huolimatta yksityinen terveyspalvelumarkkina on erittäin dynaaminen – sekä toimialan sisällä että yli rajojen on tehty paljon yritysostoja. Asemansa vakiinnuttaneiden yritysten lisäksi alalle on tullut uusia toimijoita. Vakuutusyhtiöt ovat ottaneet vahvan otteen hoitoketjuohjauksesta ja ryhtyneet myös itse palvelutuottajiksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen ei saatu uuden hallituksenkaan myötä riittävää selkeyttä, mihin kunnat reagoivat avaamalla nopeasti sote-ulkoistuksia.

Terveystalo paransi vuonna 2015 merkittävästi kannattavuuttaan sekä prosentuaalisesti että euroissa mitattuna. Loimme uusia toimintamalleja, joiden avulla kykenimme onnistuneesti vastaamaan alan haasteisiin ja tiukentuneeseen hintakilpailuun. Bruttomyyntimme kasvoi noin 30 miljoonaa tilanteessa, jossa työllisten määrä laski, yritykset kilpailuttavat työterveyshuollon palveluita entistä hanakammin, hintakilpailu on kiristynyt ja yksityisten terveyspalveluiden kulutus on vähentynyt. Kasvua oli kaikissa asiakassegmenteissä. Markkinaosuuden kasvu perustui mm. yksityisasiakkaille suunnattujen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä hoitoketjuihin. Lisäksi laajensimme suunterveyden palveluihin, jotka integroimme ensimmäisenä toimijana osaksi perusterveydenhuoltoa ja kokonaistarjontaa. Onnistuimme myös erinomaisesti Rantasalmen sote-palveluiden kokonaisulkoistuksessa, joka alkoi vuoden 2015 alusta

Uskomme vahvasti, että Terveystalon tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset. Avain kansalliseen tuottavuuteen löytyy julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Terveys talo on  pystynyt lunastamaan roolinsa merkittävänä ja vastuullisena suomalaisena terveydenhuollon toimijana; tuotamme työterveyspalveluita lähes neljännekselle työvoimasta ja vastaamme 10 prosentista Suomen kaikista lääkärikäynneistä. Pystymme luomaan taloudellista arvoa sekä yksittäisille yrityksille että yhteiskunnalle mm. vähentämällä tekemättömästä työstä syntyviä vuosikustannuksia. Tulevaisuus rakentuu asiakkuuksien, laadun ja hoitoketjujen ympärille rakennetuille palveluille, joissa teknologia on merkittävässä roolissa.

Yrjö Närhinen
toimitusjohtaja