Ennaltaehkäisevä työterveys vähentää tapaturmia ja pidentää työuria

Skanskan ja Terveystalon yhteinen työ työterveyden kehittämiseksi tuottaa tulosta. Työtapaturmien määrä on vähentynyt Skanskassa 90 prosenttia yhdeksän viime vuoden aikana. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään jopa seitsemän vuotta myöhemmin kuin rakennusalalla keskimäärin.

Merkittävä tekijä tulosten takana on Skanskan työterveysstrategian painopisteen siirto ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työterveystyöhön. Skanskassa työterveyteen käytettävästä rahasta kohdentuu ennaltaehkäisyyn jo noin 56 %.

Skanskan ja Terveystalon yhteinen työ työterveyden kehittämiseksi tuottaa tulosta. Työtapaturmien määrä on vähentynyt Skanskassa 90 prosenttia yhdeksän viime vuoden aikana. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään jopa seitsemän vuotta myöhemmin kuin rakennusalalla keskimäärin.

– Pyrimme torjumaan erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, koska ne aiheuttavat suurimmat työkyvyttömyyden riskit Skanskassa. Lisäksi kiinnitämme huomiota rakennusalalle tyypillisten terveysriskien ja altisteiden vähentämiseen sekä ammattitautien ennaltaehkäisyyn. Kartoitimme myös yli 350 työnjohtajan jaksamista, kuormitusta ja palautumista Terveystalo Hyvinvointikartoituksella, johon kuului sykevälin vaihtelun kolmipäiväinen Firstbeat-mittaus. Työterveyden tekemät työpaikkaselvitykset antavat työnantajalle ja työntekijöillemme lisätietoa altistumisen terveydellisestä merkityksestä ja suosituksia toimenpiteiksi, kertoo Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen.

Terveystalon työterveystiimi on tiiviisti mukana työturvallisuuden ja työterveyden suunnittelussa. Terveystalon työterveyshoitajat ja fysioterapeutit käyvät säännöllisesti työmailla arvioimassa työolosuhteita ja -tapoja. Lisäksi järjestetään erilaisia työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä teematilaisuuksia ja turvallisuusriihiä. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jonka tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn turvaaminen koko työuran ajan.

Työturvallisuutta on johdettava samaan tapaan kuin muutakin toimintaa; suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Työkykyriskien ennaltaehkäisy ja hallinta on yhteistyötä johdon, lähiesimiesten, turvallisuusorganisaation, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kesken. Panostukset terveys- ja työturvallisuustyöhön näkyvät suoraan säästyneinä kuluina. Skanskan työ- ja tapaturmaeläkemaksut ovat alentuneet viime vuosien aikana selkeästi.

Skanskan työhyvinvoinnin muutoksia 2011–2014
  • Työtapaturmien taajuus (työstä poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoona työtuntia kohden) on pudonnut 11,9:stä 5,2:een.
  • Sairauspoissaolojen määrä on pudonnut 3,2 prosentista 2,3 prosenttiin.
  • Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden pieneni keskimääräisestä 8 päivästä vuodessa 5,8 poissaolopäivään vuodessa.
  • Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä on noussut 63,7 vuodesta 64,4 vuoteen
  • Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi 59,2 vuodesta 59,4 vuoteen. Skanskassa jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle 6–7 vuotta myöhemmin, kuin rakennusalalla keskimäärin.