Hoidon vaikuttavuutta voidaan mitata

Hoidon vaikuttavuutta voidaan mitata

Avoin tiedonkulku ja vaikuttavuuden mittaaminen auttavat koko terveydenhuoltoa kehittymään ja mahdollistavat potilaiden paremman hoidon. Kaikki toimijat hyötyvät siitä, että hoidon laatua seurataan systemaattisesti ja tuloksia käytetään koko yhteiskunnan hyväksi. Tärkeä laatumittari on myös  potilaan oma kokemus hoidon onnistumisesta.  Terveystalo haluaa olla eturivissä parantamassa hoidon tuloksia ja potilaiden elämänlaatua. Terveystalon edistyksellinen työ hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa sekä hoitotulosten julkistamisessa on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Jo puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Sairaus yleistyy nopeasti ja ennusteen mukaan suomalaisten diabetesta sairastavien määrä kaksinkertaistuu seuraavien 10–15 vuoden aikana. Riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen voidaan merkittävästi vähentää ja sairastuminen välttää muuttamalla elintapoja ajoissa ja pureutumalla sairauden varhaiseen tunnistamiseen. Diabeteksen ennaltaehkäisy on halpaa, ja sen onnistumisesta on vahva tieteellinen näyttö.

Diabeteksen hoitoon kuluu jo noin 15 prosenttia Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista.  Diabetes vaikuttaa merkittävästi myös työkykyyn. Hoitokustannusten lisäksi yhteiskunta menettää noin miljardi euroa vuosittain diabeteksesta johtuvan ennenaikaisen eläköitymisen ja sairauspoissaolojen vuoksi. Erityisen kallista on hoitamattomasta diabeteksesta johtuvien liitännäissairauksien hoito, josta aiheutuu noin 70 % diabeteksen hoidon kuluista. Suuri osa sairauden aiheuttamista kustannuksista olisi vältettävissä, jos riskiryhmään kuuluvat ja jo sairastuneet pystyttäisiin tunnistamaan ajoissa.

Työterveyshuollolla on diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidon seurannassa merkittävä rooli. Diabetesriski arvioidaan jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä,  mahdolliseen työkyvyn alenemiseen voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja tukea sairastuneen työkyvyn ylläpitämistä. Diabetes saattaa lisätä sairauspoissaoloja jo ennen taudin puhkeamista, sillä diabeteksen riskitekijät ennustavat työkyvyn heikkenemistä.

Diabetesta voidaan hoitaa hyvin ja hoidon vaikuttavuutta seurata mittareilla. Terveystalossa on kehitetty kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoidon vaikuttavuuden seurantatyökalu, Etydi. Sen avulla lääkäri voi tunnistaa riskiryhmään kuuluvat ihmiset, seurata hoidon etenemistä sekä arvioida käynnissä olevan hoidon vaikuttavuutta. Terveystalossa on Etydin avulla tunnistettu puolesta miljoonasta työterveyden henkilöasiakkaasta jo yli 40 000 diabetesta sairastavaa tai riskiryhmään kuuluvaa henkilöä. Työkalu on myös parantanut diabeteksen hoitotuloksia.