Empowerille työkyvyn johtamisella  1,6 miljoonan euron vuosittaiset säästöt

Empower säästää miljoonia

Empower on energia-, teollisuus- ja telealoilla toimiva  2 700 työntekijän palveluyritys. Suuri osa sen henkilöstöstä työskentelee raskaissa teollisuustöissä, joissa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä.

– Työntekijöistämme 90 prosenttia on miehiä ja enemmistö suurten ikäluokkien edustajia. Työ on fyysisesti erittäin raskasta, joten meidän on välttämätöntä panostaa työssä jatkamisen tukemiseen, jotta vältämme ennenaikaiset eläköitymiset, kertoo Empowerin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Heliste.

Tuottavuuden parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi Empowerissa aloitettiin vuonna 2012 työhyvinvointihanke, jonka tavoitteena oli poissaolojen ja työtapaturmien vähentäminen. Työturvallisuus ja -tyytyväisyys nostettiin vuonna 2013 konsernin strategisiksi tavoitteiksi, joiden toteutumista seurataan johtoryhmässä. Suurimmat muutokset aiempaan olivat vahvat panostukset ennaltaehkäisevään työterveyteen, esimiesten tukemiseen ja  työkykyriskien tunnistamiseen. Esimiehille kehitettiin  työtä helpottavia työkaluja ja verkkokoulutuksia. Työkykyriskejä tunnistava terveyskysely, varhaisen tuen ja korvaavan työn mallit sekä työtehtävien muokkaaminen ovat parantaneet työkykyä.

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen työ on nostanut Empowerin työkyvyn hallinnassa toimialansa parhaimmistoon. Yritys palkittiin tekemättömän työn vuosikatsauksen julkistuksen yhteydessä Paras kehittäjä 2015 -tunnustusdiplomilla.  Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 10 prosentilla, mikä vastaa 1,6 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Tapaturmien määrä on pudonnut vuoden 2012 tasosta yli 60 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset laskeneet, minkä ansiosta vakuutusmaksut ovat pienentyneet sadoilla tuhansilla euroilla. Samaan aikaan työterveyshuollon kustannukset ovat jopa laskeneet hieman, kun painopiste on siirtynyt ennaltaehkäisevään toimintaan.

Menestyksen avaintekijöitä ovat olleet johdon ja esimiesten sitoutuneisuus asiaan sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollosta vastaavan Terveystalon ja oman eläkevakuutusyhtiön kanssa.