Asiakkaat arvostavat sähköisiä palveluitamme

Sähköiset palvelut parantavat hoidon saatavuutta, lisäävät potilasturvallisuutta ja potilaan mahdollisuutta osallistua  omaan hoitoonsa ja mahdollistavat ammattilaisten keskittymisen hoito- ja asiakastyöhön. Kehitämme sähköisiä  ratkaisuja myös hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen.

Terveydenhuollossa sähköisiä palveluja on kehitetty muita palvelutoimialoja hitaammin. Kehitystyön edelläkävijöitä ovat olleet yksityiset terveyspalvelujen tarjoajat. Terveystalo on vuosia investoinut merkittävästi sähköisten palvelujen kehittämiseen ja terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen. Terveystalon palveluista ajanvaraus ja asiakasneuvonta ovat asiakkaiden saavutettavissa puhelimitse sekä verkko- ja mobiilisovellusten kautta 24/7. Oma Terveys -palvelussa asiakkaat voivat seurata omaa terveyshistoriaansa sekä pitää yhteyttä hoitohenkilöstöön ajasta ja paikasta riippumatta. Valtakunnallinen 3,6 miljoonan suomalaisen terveystietoja sisältävä potilastietojärjestelmämme on käytössä kaikissa toimipaikoissamme.

Edelläkävijyyteen liittyy vahvasti myös tehokkuus, sillä terveydenhuollon osaajat eivät tulevaisuuden yhteiskunnassa tule riittämään, mikäli tuotamme palveluita nykyisillä toimintamalleilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään valtakunnallisia ja keskitettyjä ratkaisuja, jotka parantavat laatua ja palveluiden saatavuutta. Terveystalossa terveydenhuollon ammattilaisten työtä tukevat kehittyneet työvälineet ja prosessit, jotka mahdollistavat laatuun keskittyvän terveydenhuollon johtamisen.

Oma Terveys tukee asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään

Ihmisten kiinnostus omaa terveyttään kohtaan lisääntyy jatkuvasti ja terveyteen liittyvää tietoa on tarjolla kaikkialla. Hyvinvointia seurataan ja keinoja sen parantamiseksi etsitään aktiivisesti muualtakin kuin henkilö- kohtaisissa kohtaamisissa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Digitaaliset palvelut mahdollistavat yhteydenpidon lääkäriin tai hoitajaan muulloinkin kuin vastaanotoilla. Lisäksi omien terveystietojen seuranta ja hoidon läpinäkyvyys toteutuvat entistä paremmin ja sähköisten palvelujen avulla asiakas voi paremmin ottaa itse vastuuta omasta terveydestään.

Terveystalon Oma Terveys -palvelussa asiakkaan terveystiedot kulkevat aina mukana. Asiakas voi ajasta ja paikasta riippumatta seurata omaan terveydentilaansa liittyviä tietoja, ja vanhemmat voivat tarkastella lastensa terveystietoja. Palvelussa näkyvät mm. lääkemääräykset, diagnoosit, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset, tulevat ja menneet vastaanottoajat ja hoitaneet asiantuntijat, allergiat, rokotukset sekä terveydentilan seurantatiedot, kuten verenpaine. Uudistuneessa palvelussa voi asettaa myös itse tavoitteita ja tilata niistä muistutuksia. Palveluun voi asettaa myös rajoja, joiden ylittyessä tai alittuessa tieto välittyy hoitajalle.

Oma Terveys parantaa vuorovaikutusta lääkärin ja potilaan välillä ja palvelun kautta on myös mahdollista ottaa yhteyttä lääkäriin tai hoitajaan. Palvelussa on lisäksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, joka mukautuu asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Oma terveys tukee asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään

Sähköiset palvelut parantavat hoidon läpinäkyvyyttä.

Terveystalo tuottaa Eksoten silmäyksikön palvelut

Terveystalo vastaa Lappeenrannan keskussairaalassa sijaitsevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) silmäyksikön toiminnasta ja tuotannosta 1.4.2016 alkaen vähintään neljän vuoden ajan. Eksoten ulkoistama silmäyksikkö on Suomessa ensimmäinen keskussairaalan sisällä oleva yksikkö, jota operoi yksityinen toimija. Terveystalo tuottaa ensisijaisesti julkista  palvelua Eksoten alueen potilaille keskussairaalan tiloissa. Yksikössä tuotetaan vaativaa ja laaja-alaista keskussairaalatasoista silmäkirurgiaa, vastaanotto-, päivystys- ja silmälaboratoriopalveluita. Terveystalo on tuottanut Eksoten silmäyksikön lääkäripalvelut aikaisemman vuonna 2014 tehdyn kilpailutuksen pohjalta.

Varkaus valitsi Terveystalon erikoissairaanhoidon kumppaniksi

Terveystalo on tuottanut 1.10.2015 alkaen Varkauden ja Joroisten asukkaille erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelut ortopediassa, vatsaelinkirurgiassa, urologiassa sekä plastiikka- ja verisuonikirurgiassa. Leikkaustoiminta kattaa myös gynekologisen kirurgian.  Vaativassa erikoissairaanhoidossa esim. sisätautikirurgiassa tehdään tiivistä yhteistyötä KYS:n kanssa. Terveystalon ja Varkauden yhteistyö varmistaa kuntalaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut omalla kotiseudulla. Tavoitteena on varmistaa nopea hoitoon pääsy ja vaikuttava hoito sekä kasvavan kustannuskehityksen pysäyttäminen ja kustannusten ennustettavuus.