Palveluiden taso ja saatavuus parantuivat Rantasalmella

Palveluiden taso ja saatavuus parantuivat Rantasalmella

Rantasalmen kunta ulkoisti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa Terveystalolle vuoden 2015 alussa. Hoitoon pääsy on nopeutunut huomattavasti, palveluiden laatu on tasaisen korkea ja kustannukset pysyvät hallinnassa.

Lähtötilanne Rantasalmella oli useimmille kunnille tuttu: terveydenhuollon kustannukset nousivat jyrkästi ja palveluiden saatavuus oli heikko. Rantasalmen kunta halusi turvata ja kehittää lähipalveluita sekä säilyttää työpaikat Rantasalmella. Sosiaali- ja terveyspalvelut päätettiin ulkoistaa ja kumppaniksi valittiin Terveystalo. Tavoitteina olivat laadun turvaaminen, kustannustason hallinta ja ennakointi sekä hoitoketjun integraatio sosiaali- ja hoivapalveluista vaativaan erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen asti.

– Ajatus sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisesta on Suomessa vielä vieras ja kilpailutusprosessin läpivieminen vaatii työtä ja perehtymistä lainsäädäntöön, Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää kertoo.

– Lopputulos on kuitenkin kunnan kannalta toimiva ja hyvin ennakoitava – kun sopimuksessa on määritelty kiinteä hinta, eivät kustannukset pääse yllättämään.

Palveluiden laadun turvaamiseen sekä sujuvaan hoitoketjuun kiinnitettiin erityisesti huomiota. Terveystalo vastaa kuntalaisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista sekä sosiaali- ja hoivapalveluista, joissa tehdään yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Perusterveydenhuoltoa vahvistettiin kolminkertaistamalla lääkärityövoima. Myös suunterveydenhuolto sekä geriatrian ja psykiatrian erikoislääkärin palvelut ovat saatavissa omassa terveyskeskuksessa. Niin asukkaat kuin kunnan päättäjätkin ovat järjestelyyn tyytyväisiä.

– Palveluiden taso ja saatavuus sekä terveyskeskuksessa että hammaslääkärissä ovat parantuneet. Meillä on hyvä keskusteluyhteys Terveystalon kanssa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti, Rantasalmen kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja ja yhteisen ohjausryhmän puheenjohtaja Esa Lappalainen sanoo.

Erikoissairaanhoidon palveluita on saatavissa julkisen sairaalan lisäksi joustavasti ja oikea-aikaisesti Terveystalon omista lähiyksiköistä. Oman erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tehostamisen ansiosta rantasalmelaisten päivystyskäynnit Savonlinnassa ovat vähentyneet. Rantasalmen kunta säästää ulkoistuksen avulla vuosittain noin 8-12 % sote-kuluista, mikä tarkoittaa yli 10 miljoonan euroa säästöä kuuden vuoden jaksolla.

Suomalaiset saavat parhaan mahdollisen hoidon, kun julkinen ja yksityinen terveydenhuolto täydentävät toisiaan

Yksityisellä sektorilla on Suomen terveydenhuollossa tärkeä rooli. Uskomme, että julkisen ja yksityisen sektorin toimivalla yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja ja osaamista tehokkaasti. Yksityinen palveluntuottaja voi tuoda terveydenhuoltoon esimerkiksi taloudellista vaikuttavuutta prosessitehokkuuden kautta. Terveystalo edistää suomalaista terveydenhuoltoa tuomalla alalle avoimuutta, potilaslähtöisyyttä sekä uusia yhteistyömalleja julkisen sektorin tueksi.

Terveystalo tuottaa Eksoten silmäyksikön palvelut

Terveystalo vastaa Lappeenrannan keskussairaalassa sijaitsevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) silmäyksikön toiminnasta ja tuotannosta 1.4.2016 alkaen vähintään neljän vuoden ajan. Eksoten ulkoistama silmäyksikkö on Suomessa ensimmäinen keskussairaalan sisällä oleva yksikkö, jota operoi yksityinen toimija. Terveystalo tuottaa ensisijaisesti julkista  palvelua Eksoten alueen potilaille keskussairaalan tiloissa. Yksikössä tuotetaan vaativaa ja laaja-alaista keskussairaalatasoista silmäkirurgiaa, vastaanotto-, päivystys- ja silmälaboratoriopalveluita. Terveystalo on tuottanut Eksoten silmäyksikön lääkäripalvelut aikaisemman vuonna 2014 tehdyn kilpailutuksen pohjalta.

Varkaus valitsi Terveystalon erikoissairaanhoidon kumppaniksi


Terveystalo on tuottanut 1.10.2015 alkaen Varkauden ja Joroisten asukkaille erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelut ortopediassa, vatsaelinkirurgiassa, urologiassa sekä plastiikka- ja verisuonikirurgiassa. Leikkaustoiminta kattaa myös gynekologisen kirurgian.  Vaativassa erikoissairaanhoidossa esim. sisätautikirurgiassa tehdään tiivistä yhteistyötä KYS:n kanssa. Terveystalon ja Varkauden yhteistyö varmistaa kuntalaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut omalla kotiseudulla. Tavoitteena on varmistaa nopea hoitoon pääsy ja vaikuttava hoito sekä kasvavan kustannuskehityksen pysäyttäminen ja kustannusten ennustettavuus.