Verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Terveystalon verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Terveystalon verojalanjälki vuonna 2018 oli yhteensä 93,7 miljoonaa euroa. Tästä yrityksen maksamien verojen osuus oli 17,6 miljoonaa euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli lähes 34,6 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 41,5 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatinharjoittajille tilitettiin palkkioita yhteensä 276,3 miljoonaa euroa, joista jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse.

Terveystalon maksamista veroista 17,2 oli arvonlisäveroa. Arvonlisävero on terveydenhuollossa toimiville yrityksille merkittävä tekijä, sillä yksityisillä terveyspalveluyrityksillä ei ole arvonlisävähennysoikeutta. Asiakkaalle yksityisen palveluntuottajan myymät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat verottomia (poikkeuksena muu kuin terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, esim. esteettinen kirurgia). Arvonlisäveron lisäksi Terveystalo maksoi kiinteistöveroa, varainsiirtoveroa ja tuloveroa (yhteisövero). Maksetun tuloveron määrää on pienentänyt Terveystalon aiempien vuosien tappiot.

Terveystalo-konsernin operatiiviset yhtiöt toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen.


Terveystalon verojalanjälki, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana >