Verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Terveystalon verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset. Verojalanjälkiraporttimme täydentää Terveystalon tilinpäätöstä, joka on laadittu ja tilintarkastettu noudattaen Suomessa voimassa olevaa osakeyhtiön tilinpäätöstä koskevaa normistoa.

Terveystalon verojalanjälki vuonna 2016 oli yhteensä 79,2 miljoonaa euroa. Tästä yrityksen maksamien verojen osuus oli yli 14,5 miljoonaa euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli lähes 30 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä lähes 34,8 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatinharjoittajille tilitettiin palkkioita yhteensä 200,6 miljoonaa euroa, joista jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse.

Terveystalon maksamien verojen määrä vuonna 2016 oli yli 14,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa liittyi arvonlisäveroihin. Arvonlisävero on terveydenhuollossa toimiville yrityksille merkittävä tekijä, sillä yksityisillä terveyspalveluyrityksillä ei ole arvonlisävähennysoikeutta. Asiakkaalle yksityisen palveluntuottajan myymät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat verottomia (poikkeuksena muu kuin terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, esim. esteettinen kirurgia), kts. vero.fi.

Arvonlisäveron lisäksi on maksettu kiinteistöveroa, varainsiirtoveroa ja tuloveroa (yhteisövero). Kts. Verojalanjälki-kuva alla.

Maksetun tuloveron määrää on pienentänyt Terveystalon aiempien vuosien tappiot. Omistajamme tahtotila on ollut investoida kaikki tuotto yhtiön kehittämiseen, ja vuosina 2009−2013 Terveystalo investoi suomalaisen tervedenhuollon kehittämiseen (laiteinvestointeihin, palvelukehitykseen sekä palveluverkoston ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen) kaikkiaan 400 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 investoinnit olivat yhteensä 25,9 miljoonaa euroa.

Lähes 9 000* suomalaisen työllistämisen kautta Terveystalon välillinen vaikutus valtion verotuloihin on merkittävä. Ennakonpidätysten lisäksi vuoden 2016 aikana konsernin lakisääteiset eläkemaksut olivat yli 22 miljoonaa euroa ja muut henkilöstösivukulut lähes 7,7 miljoonaa euroa. 

Terveystalo-konsernin operatiiviset yhtiöt (lukuunottamatta pientä Latviassa sijaitsevaa hedelmällisyyshoitoklinikkaa lukuun ottamatta) Suomesa ja maksavat veronsa Suomeen. Terveystalo-konserni tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille.

*
kesäkuu 2017 yhdistetyt luvut Diacorin ja Porin Lääkäritalon yhdistymisen jälkeen

Terveystalon verojalanjälki, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana >