Terveystalo yrityskansalaisena

Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista

Toimintaamme ohjaavat Terveystalon arvot osaaminen ja välittäminen, terveydenhuoltoalan yhteiset periaatteet ja ohjeet sekä yhtiön omat eettiset ohjeet. Verotuksen osalta Terveystalo ja sen tytäryhtiöt noudattavat Terveystalon verostrategian mukaista vastuullista veropolitiikkaa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja terveydenhuollon korkeita eettisiä vaatimuksia. Olemme mukana suomalaisessa FIBS-yritysvastuuverkostossa ja olemme Suomalaisen työn liiton jäsen. 

Toiminnallamme on merkittävä vaikutus yhteiskunnan toimivuuteen ja Suomen kansantalouteen

Suomalaiselle yhteiskunnalle on ensiarvoista, että työssäkäyvien terveydenhuollon palvelut ja palveluiden saatavuus on turvattu. Työterveyspalveluilla huolehditaan, että työikäinen väestö pysyy työkykyisenä ja näin varmistetaan myös muun väestönosan terveyspalveluiden rahoitus. Vastaamme noin joka kolmannen työikäisen suomalaisen työterveydestä. Pystymme työllämme vaikuttamaan sekä sairauspoissaoloista aiheutuviin kustannuksiin ja työurien pituuteen.

Tyytyväinen henkilöstö takaa laadun

Tarjoamme työtä yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia. Tarjoamme kannustavan ja joustavan työympäristön, jossa tuemme työntekijöiden kehittymistä. Uskomme, että henkilöstön tyytyväisyys on osaamisen ja ammattitaidon ohella tärkeää ja näkyy myös asiakkaillemme parempana hoitona sekä palvelukokemuksena.

Tutustu ammattilaistemme uratarinoihin ja Terveystaloon työpaikkana.

Asiakastyytyväisyytemme on korkea

Seuraamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä ja kehitämme palvelujamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia. 

Nopea hoitoon pääsy, korkea ammattitaito ja onnistunut asiakaskohtaaminen ovat palvelukokemuksemme kulmakiviä.

Noudatamme vastuullista veropolitiikkaa

Terveystalon veropolitiikan keskeiset periaatteet löytyvät julkisesta verostrategiastamme. Konserniyhtiöiden ohella myös toimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään vastaavien periaatteiden noudattamista.

Terveystalon verojalanjälki vuonna 2020 oli yhteensä 152,3 miljoonaa euroa ja maksettujen verojen osuus yli 39,5 miljoonaa euroa. Tutustu verojalanjälkeen.

Toimimme julkisen sektorin kumppanina

Kannamme sosiaalista vastuuta myös tuottamalla merkittävässä määrin palveluita julkisen terveydenhuollon tueksi. Toimintamme ansiosta julkisen terveydenhuollon kuormitus vähenee, taloudelliset kustannukset pienenevät ja potilaiden hoitoonpääsy nopeutuu. Esimerkiksi julkisena palveluna tarjottavat mammografiaseulonnat, joihin kutsutaan vuosittain noin 250 000 naista, hoidetaan suurelta osin Terveystalossa. Seulonnat ovat hintatasoltaan Skandinavian edullisimmat ja OECD-vertailujen mukaan laadullisesti Euroopan kärkitasoa.

Kiritämme toimialaa asiakaslähtöisyyteen ja laadun parantamiseen

Olemme Terveystalossa alan edelläkävijänä lähteneet kehittämään laadun, läpinäkyvyyden ja hoidon vaikuttavuuden mittaamista sekä niihin liittyvien tulosten julkaisemista.

Mittaamme lääketieteellistä, toiminnallista ja asiakaskokemuksen laatua. Seuraamme laadun toteutumista ja potilasturvallisuuden täyttymistä viranomaisvaatimuksia tiukemmin. Varmistamme yhtenäisen laadun säännöllisillä auditoinneilla. Terveystalolla on Labquality Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2008 -laatujärjestelmäsertifikaatti.

Rakennamme kestävää suhdetta ympäristöön

Terveyspalvelujen tuottamista ohjaavat osaltaan lait ja määräykset ympäristöasioissa. Niiden lisäksi kehitämme jatkuvasti toimintamallejamme ja –tapojamme. Ympäristöön liittyviä päämääriä ovat muun muassa jätteiden määrän vähentäminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä näitä koskevien seurantajärjestelmien kehittäminen.

Olemme vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

Haluamme olla laaja-alaisesti kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten hyvinvointia. Rakennamme potilaslähtöisiä yhteistyömalleja yhdessä julkisen sektorin kanssa ja käymme aktiivista yhteiskunnallista keskustelua terveysalan päättäjien ja vaikuttajien kanssa.

Olemme mukana valtakunnallisissa ja paikallisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa. Näistä esimerkkeinä on mm. kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Yrityskylä. Sen tavoitteena on auttaa koululaisia kiinnittymään paremmin yhteiskuntaan tarjoamalla positiivisia kokemuksia työelämästä ja yrittäjyydestä.

Terveystalo on mukana Yrityskylissä seitsemällä eri paikkakunnalla eri puolilla Suomea: Helsinki-Vantaalla, Espoossa, Pirkanmaalla (Tampere), Pohjanmaalla (Vaasa), Varsinais-Suomessa (Turku), Itä-Suomessa (Kuopio) ja Pohjois-Pohjanmaalla (Oulu). Näiden paikkakuntien sekä lähikuntien kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan Yrityskylässä päiväksi työelämään ja yhteiskuntaan. Terveystalo on yksi Yrityskylän suosituimpia työpaikkoja.

                                    Yrityskylä