Terveydenhuollon uudistus

Laatua ja läpinäkyvyyttä terveydenhuoltoon

Suomella on ratkottavana isoja terveydenhuollon haasteita. Terveydenhuollon kustannukset ovat kasavaneet kansantaloutta nopeammin, mikä on johtanut kestävyysvajeeseen. Palveluiden saatavuus on heikko ja jonot kohtuuttoman pitkiä. Terveystalo haluaa olla mukana kehittämässä laaja-alaisesti suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomaliasten hyvinvointia. Lue lisää 

Julkinen terveydenhuolto tarvitsee kumppaneita 

Yksityisellä sektorilla on Suomen terveydenhuollossa tärkeä rooli. Uskomme, että julkisen ja yksityisen sektorin toimivalla yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja ja osaamista tehokkaasti. Yksityinen palveluntuottaja voi tuoda terveydenhuoltoon esimerkiksi taloudellista vaikuttavuutta prosessitehokkuuden kautta. Terveystalo edistää suomalaista terveydenhuoltoa tuomalla alalle avoimuutta, potilaslähtöisyyttä sekä uusia yhteistyömalleja julkisen sektorin tueksi.

Terveystalo on mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa asiakaslähtöisempään suuntaan, jossa resurssit käytetään järkevästi ja kustannustehokkaasti. Yhteistyössä julkisen sektorin kanssa painotamme kumppanuutta, jossa tasavertaisina toimijoina voimme hyödyntää molempien vahvuuksia ja osaamista. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi seulonta- ja kuvantamistutkimukset sekä leikkaustoiminta. Terveystalossa tuotetaan myös suuri osa julkisista rintasyöpäseulonnoista.

Ruotsissa potilas päättää

Ruotsi on järjestelmällisesti uudistanut terveydenhuoltojärjestelmäänsä viime vuosina. Ruotsin ratkaisu pohjaa julkisen ja yksityisen sektorin laajaan yhteistyöhön sekä potilaan valinnanvapauteen.

 • Ruotsissa julkinen taho eli maakäräjät vastaa perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Niin yksityiset kuin julkiset tahot tuottavat palveluita.
 • Potilas valitsee haluamansa palvelun ja julkinen raha seuraa häntä.
 • Palveluiden laatua mitataan tarkasti.

Tulokset:

 • Potilastyytyväisyys lisääntynyt
 • Perusterveydenhuollon osuus kaikista terveysmenoista on pysynyt samana, vaikka lääkärikäynnit ovat lisääntyneet
 • Perusterveydenhuollon saatavuus on lisääntynyt, erikoissairaanhoidon jonot lyhentyneet
 • Välimatkat terveyskeskukseen lyhentyneet: 99 % väestöstä tavoittaa terveyskeskuksen alle 20 minuutissa
 • 90 % asiakkaista saa lääkärikäynnin alle viikon sisällä.* 
  (* Lähde: www.vantetider.se)

  Tutustu videoon Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmästä >>