Vastuu

Hyvinvointi rakentuu toimivasta terveydenhuollosta

Terveystalo on vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka pyrkii kaikessa toiminnassaan tuomaan terveydenhuoltoon avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä. Meidän mielestämme vastuu hyvinvoinnista on:

Vastuu

Laadukkaita terveyspalveluja

Laatu on mielestämme sekä lääketieteellistä laatua, mutta myös asiakaspalvelun laatua ja kustannustehokkuutta. Uskomme, että lääketieteellistä laatua mittaamalla saadaan vaikuttavampaa terveydenhuoltoa. Julkaisemme avoimesti asiakaspalvelun tasoa ja palveluiden lääketieteellistä laatua kuvaavat tulokset. Tavoitteenamme on toimialan laatujohtajuus.

Asiakkaan valinnanvapautta

Potilaalla tulisi olla oikeus vertailla palveluita, valita ja vaikuttaa. Lokakuussa 2013 voimaan astunut EU:n potilasliikkuvuusdirektiivi takaa jokaiselle EU-kansalaiselle vapauden valita terveydenhoitopaikkansa koko EU:n alueelta. Suomessa vuonna 2014 voimaan tullut Terveydenhuoltolaki lisää pienissä määrin potilaan valinnanvapautta, mutta ei toteuta EU-periaatetta täysimääräisesti.

Läpinäkyvyyttä

Terveydenhuoltoon tarvitaan laatua ja läpinäkyvyyttä. Terveydenhuollon toimijoiden pitäisi pystyä selvemmin osoittamaan toiminnan vaikuttavuus, joka on muutakin kuin kustannukset. Laatu- ja hintatietojen tulisi olla julkisia, jotta niitä voisi vertailla.

Kustannustehokkuutta

Tehokkaasti tuotetut palvelut ovat veronmaksajan etu. Vastuullinen verovarojen käyttö edellyttää, että julkisten palveluiden kustannukset ovat läpinäkyviä ja ne ovat kyseenalaistettavissa.

Avointa kirittämistä

Hyvinvointipalvelujen takaaminen edellyttää muutoksia koko toimialalla. Olemme edelläkävijänä lähteneet kehittämään laadun ja vaikuttavuuden mittaamista ja niihin liittyvien tulosten julkaisemista. Terveystalo on jo vuosia kehittänyt sähköisiä terveyspalveluja. Ne helpottavat ihmisten arkielämää ja kannustavat heitä ottamaan itse vastuuta terveydestään.

Investointeja

Kuten muillakin toimialoilla myös terveydenhuollossa tarvitaan investointeja palvelujen kehittämiseen. Terveystalo on investoinut merkittävästi suomalaisten terveyspalveluiden kehittämiseen: laiteinvestointeihin, palvelukehitykseen sekä palveluverkoston ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kts. Avainluvut