Lääkäriyrittäjänä toimiminen

Terveystalossa voi toimia ammatinharjoittajana joko suorassa ammatinharjoittajasuhteessa tai yhtiön kautta, kun lääkärillä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston eli Valviran myöntämät oikeudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen Suomessa. Lääkäriyrittäjänä Terveystalossa sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työnkuvaasi. Monipuolisen vastaanottotoiminnan lisäksi Terveystalon suurissa lääkärikeskuksissa on mahdollisuus esimerkiksi vaativaan operatiiviseen toimintaan tai radiologin työhön.

Lisätietoja:
Johtava ylilääkäri Petri Bono p. 030 633 3219

Lääkärin tukena Terveystalossa

Terveystalon keskeinen strateginen tavoite on olla halutuin työntekopaikka osaajille. Lääkäreiden työhyvinvointiin on panostettu tästä syystä merkittävästi. Lääkärin, niin kuin muunkin asiantuntijat, työ on palkitsevaa ja hyvinvointia tukevaa, kun työskentelyolosuhteet ovat hyvät ja työssä saa keskittyä olennaiseen eikä aikaa kulu turhaan byrokratiaan, toimimattomiin prosesseihin tai järjestelmiin. Olennaista on myös mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan.

Lääkäriasiakkuusvastaava

Lääkärin arkipäivää helpottamaan toimipaikkaasi on nimetty lääkäriasiakkuusvastaava, LAV. Tapaat oman LAVisi viimeistään perehdytysvaiheessa – hän vastaa siitä, että ensimmäisten viikkojen aikana talo tulee tutuksi ja kaikki olennaiset perehdytykseen liittyvät seikat on käyty läpi. LAV on käytettävissäsi vastaanoton aikana, jos vastaan tulee pulmatilanne, johon et tiedä ratkaisua. LAV osaa auttaa tietojärjestelmien ja toimipaikan logistiikan kanssa. Lisäksi hän auttaa yhteydenpidossa toimipaikan johtoon ja konserniin päin.

Vastaava lääkäri

Jokaisessa toimipaikassa on vastaava lääkäri, jolla on lainsäädännöllisiä tehtäviä, mm. muistutuksiin ja kanteluihin vastaaminen. Vastaavalla lääkärillä on kuitenkin roolinsa myös lääkäreiden työyhteisöllisyyden tukemisessa, ja hänen puoleensa kannattaa kääntyä aina, kun tarvitset kollegatukea.

Aluejohtaja

Toimipaikkaasi johtaa aluejohtaja, jonka kanssa teet ammatinharjoittajasopimuksen. Aluejohtaja huolehtii myös siitä, että sinulla on mahdollisuus käydä vuosittain ns. ammatinharjoittajakeskustelu, jonka tarkoituksena on toimintaedellytyksiesi parantaminen Terveystalossa.

Erikoisalajohtajat

Erikoisalajohtajat vastaavat omien erikoisalojensa toiminnan kehittämisestä Terveystalossa sisällöllisesti. Jos omalla erikoisalallasi on erikoisalajohtaja, kannattaa tähän olla yhteydessä viimeistään siinä vaiheessa, kun aloitat vastaanoton pitämisen. Tämä varmistaa sen, että pääset mukaan oman erikoisalasi lääkäriverkostoon Terveystalossa. Lääkäriasiakkuusvastaava huolehtii osaltaan tästä yhteydenpidosta.

Lue lisää lääkärin työstä Terveystalossa