Strategia

Missio

Taistelemme terveemmän elämän
puolesta

Arvot

Osaaminen ja välittäminen

 


Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme – osaaminen ja välittäminen ohjaavat toimintaamme sen kaikilla tasoilla. Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan:

1. Ylivertainen palvelukokemus

1. Ylivertainen palvelukokemus

Myönteinen palvelukokemus edistää asiakkaiden sitoutumista ja asiakasuskollisuutta. Pyrimme tarjoamaan ylivertaisen palvelukokemuksen, joka alkaa asiakkaan ensimmäisestä kohtaamisesta ja perustuu asiakkaan yksilöllisten odotusten ja tarpeiden aktiiviseen tunnistamiseen ja täyttämiseen. Asiakaskeskeistä palvelua tukevat digitaaliset työkalut ovat keskeinen osa hoitokokemusta.

2. Vahvimmat asiakassuhteet

2. Vahvimmat asiakassuhteet

Tavoitteenamme on olla kaikille asiakasryhmille ensisijainen terveyspalvelujen tarjoaja. Kehittämme jatkuvasti laajaa palvelutarjontaamme ja verkostoamme voidaksemme palvella asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita.

3. Halutuin työpaikka osaajille

3. Halutuin työntekopaikka osaajille

Kyky houkutella päteviä ja motivoituneita terveydenhuollon ammattilaisia ja yksityisiä ammatinharjoittajia palvelukseen ja pitää heidät palveluksessa on tärkeää strategiamme ytimen muodostavien toiminnallisen tehokkuuden, ylivertaisen palvelukokemuksen ja lääketieteellisen laadun saavuttamiseksi. Uskomme, että tyytyväiset työntekijät tuottavat paremman palvelukokemuksen ja lisäävät siten asiakastyytyväisyyttä. Olemme parantaneet työtyytyväisyyttä tasaisesti vuosittain viiden viime vuoden aikana ja meidät on valittu Mediuutisten ja Universumin mukaan lääkärien ja terveydenhuollon opiskelijoiden keskuudessa houkuttelevimmaksi työnantajaksi neljänä viime vuonna. Työkulttuurimme on kannustava ja palkitsee onnistuneista suorituksista.

4. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain

4. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain

Kattava verkostomme ja laaja palveluvalikoimamme muodostavat alustan, jolla asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti yksilöllisesti ja paikallisesti. Samalla ne palvelevat myös suurten yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin asiakkaiden tarpeita Suomessa. Uskomme, että voimme toimintamme laajuuden ansiosta jatkaa investoimista uusimpaan teknologiaan, kehittää uusia palveluja, parantaa prosessien tehokkuutta ja lisätä toimintavarmuutta toimintamme volyymin kautta.

5. Mitattua vaikuttavuutta

5. Mitattua vaikuttavuutta

Lääketieteellinen laatu tuottaa konkreettista arvoa jokaiselle asiakasryhmälle muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten lääketieteellisen asiantuntemuksen, laadukkaiden toimitilojen ja tehokkaiden koulutusprosessien kautta. Pyrimme pysymään kehityksen etulinjassa hoidon laadun, läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden mittaamisessa ja lääketieteellisen laadun tulosten julkaisemisessa Suomessa.

6. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

6. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

Osallistumme aktiivisesti Suomen terveydenhuoltopalvelujen kehittämiseen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Painotamme asiakaskeskeisten yhteistyömallien kehittämistä julkisen sektorin kanssa ja sitoutumista aktiiviseen julkiseen keskusteluun terveydenhuoltosektorin päättäjien ja johtajien kanssa. Aiomme kehittää uusia keinoja parantaa ja lisätä panostusta ennaltaehkäisevään hoitoon erityisesti kansantalouteen merkittävästi vaikuttavien elämäntapasairauksien osalta. Olemme liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella Suomen suurin yksityinen terveyspalvelujen tarjoaja, ja meillä on vahva asema sekä kaupungeissa että maaseudulla ympäri maan. Vastasimme vuonna 2016 noin 12 prosentista kaikista Suomen lääkärikäynneistä, ja noin 27 prosenttia Suomen kaikista työssäkäyvistä henkilöistä kuului Terveystalon työterveyspalvelujen piiriin 30.6.2017. Tämä mittakaava antaa meille mahdollisuuden tuoda konkreettisia parannuksia terveydenhuollon tuloksiin valtakunnallisella tasolla, varsinkin kroonisten elämäntapasairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, varhaisen diagnosoinnin ja ennaltaehkäisevän hoidon osalta.