Strategia

Missio

Edistämme terveyttä

Arvot

Osaaminen ja välittäminen

Visio

Valintasi– Terveyden edelläkävijä


Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme – osaaminen ja välittäminen ohjaavat toimintaamme sen kaikilla tasoilla. Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan:

1. Ylivertainen palvelukokemus

1. Ylivertainen palvelukokemus

Asiakaskokemus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa potilaan koko hoidon ajan. Lähes miljoona asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen ovat meille yhtä merkityksellisiä kuin hoidon korkea laatu. 

2. Vahvimmat asiakassuhteet

2. Vahvimmat asiakassuhteet

Tarjoamme asiakkaillemme Suomen monipuolisimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja kattavimman palveluverkoston. Asiakaskokemus ohjaa toimintaamme. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja hyödynnämme ainutlaatuista potilastietokantaamme terveystiedon tuottamiseen. Tuotamme asiakkaillemme arvoa mm. parantamalla hoidon vaikuttavuutta ja työn tuottavuutta sekä tarjoamalla työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen ja terveyden ylläpitämiseen.

3. Halutuin työpaikka osaajille

3. Halutuin työpaikka osaajille

Annamme terveysalan osaajille parhaat eväät ammatilliseen kehittymiseen ja kouluttautumiseen ja tarjoamme näköalapaikan suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Henkilöstön tyytyväisyys näkyy asiakkaillemme parempana hoitona sekä palvelukokemuksena. 

4. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain

4. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain

Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti ja paikallisesti. Meillä on maan laajin toimipaikkaverkosto, mikä varmistaa palveluiden hyvän saatavuuden. Valtakunnallisuutemme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää digitaalisia palveluita ja kustannustehokkaita sekä lääketieteellisesti vaikuttavia hoitoprosesseja. Asiakkaille tämä näkyy toimitusvarmuutena ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta. 

5. Mitattua vaikuttavuutta

5. Mitattua vaikuttavuutta

Olemme edelläkävijä hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa ja tulosten julkaisemisessa. Lääketieteellinen laatu ja hoidon vaikuttavuus ovat kilpailuetuja, joiden avulla voimme saavuttaa muutkin tavoitteet.

6. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

6. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja

Haluamme olla laaja-alaisesti kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten hyvinvointia. Pyrimme lisäämään toimialan avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä sekä tuomaan uusia ratkaisuja terveydenhuollon haasteisiin.