Havainnoimme toimintaamme asiakkaan silmin

Valmennamme jatkuvasti ammattilaisia kehittämään asiakaspalvelua ja parantamaan asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti Parhaissa käsissä -toimintamallilla. Mallin tavoitteena on auttaa henkilöstöä huomioimaan asiakkaan tarpeet hoitopolun eri vaiheissa ja pitämään huolta, ettei asiakas jää yksin. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tarpeet ennakoidaan ja otetaan huomioon, hänelle kerrotaan hoidon etenemisestä ja hänet kohdataan lämminhenkisesti. Näin varmistetaan myös hoidon onnistuminen ja se, että asiakas ymmärtää oman roolinsa aktiivisena kumppanina hoitotoimenpiteiden toteuttamisessa. Toimintamalli vahvistaa eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, mikä näkyy asiakkaalle asioinnin sujuvuutena ja toimivana tiedonkulkuna.

Terveystalossa jatko-ohjeet sähköisesti

Parhaissa Käsissä -toimintamallin rakentaminen aloitettiin vuonna 2011. Toimintamalli luotiin ensin asiakaspalvelulle ja ajanvaraukselle, joiden jälkeen se laajennettiin hoitokohtaamisiin ja leikkauspotilaiden hoitokokemukseen. Mallin kehittämisen yhteydessä on havainnoitu satoja asiakaskohtaamisia sekä haastateltu asiakkaita ja terveydenhoidon ammattilaisia hoitopolun eri vaiheissa.

Asiakaskohtaamisen laadun varmistaminen on osa Terveystalon perehdytysohjelmaa. Parhaissa Käsissä -toimintamallin toteutumista varmistetaan myös Terveystalon sisäisissä auditoinneissa.

Toimintamallin toteuttamisessa avainasemassa ovat Terveystalon omat Parhaissa Käsissä -valmentajat. Noin 50 valmentajaa järjestää omissa toimipaikoissaan vuosittain useita sisäisiä koulutustilaisuuksia, jotka tavoittavat noin 2 500 terveydenhuollon ammattilaista.

Lue seuraavaksi:
Kehitämme toimintaamme asiakaspalautteiden pohjalta »