Tulevaisuuden terveydenhuolto perustuu laatuun ja läpinäkyvyyteen

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen

Terveydenhuollolla on suuri yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen rooli. Parantamalla suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia lisätään myös yritysten tuottavuutta, ennaltaehkäistään työkyvyttömyyttä ja vähennetään yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Tämä edellyttää paitsi laadukkaita terveyspalveluja, myös sitä, että niiden tuloksia pystytään todentamaan mittaamalla. Terveystalo lähti viisi vuotta sitten panostamaan vahvasti laadun kehittämiseen. Vuonna 2013 nostimme mitattavan vaikuttavuuden ensimmäisenä suomalaisena terveyspalveluyhtiönä liiketoimintastrategiaamme.

Digitalisaatio ja asiakkaiden muuttuneet tarpeet muokkaavat terveyspalvelualaa nyt enemmän kuin koskaan. Ala on perinteisesti rakentunut yksittäisten hoitotoimenpiteiden ympärille, mutta vahva, toimialarajat ylittävä asiakaskeskeisyyden trendi on muuttamassa tätä toimintalogiikkaa. Trendiä vahvistaa entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen kirjattu valinnanvapaus. Laatu on vahva kilpailutekijä, kun asiakas päättää, keneltä palvelun haluaa hankkia.

Laadun vertailtavuus edellyttää tiedon läpinäkyvyyttä. Sitä tukee digitalisaatio, joka on moninkertaistanut mahdollisuudet hyödyntää terveystietoa. Jos ennen riitti, että terveydenhuolto on valmiudessa hoitamaan asiakkaita sairauden yllättäessä, tulevaisuudessa vaaditaan entistä enemmän yksilöllistä, tietoon perustuvaa tukea omalle terveydelle.

Suomalainen terveydenhuolto muuttuu lähivuosina merkittävästi, jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus avaa yksityiselle ja kolmannelle sektorille mahdollisuuden osallistua julkiseen palvelutuotantoon. Uskomme vahvasti, että juuri laatuun, läpinäkyvyyteen ja kustannustehokkuuteen panostaminen tekevät meistä halutun julkisen sektorin kumppanin.

Laatu ja potilasturvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä kaikessa toiminnassamme. Samaan aikaan, kun Terveystalo on kasvanut kovalla tahdilla, olemme tehneet pitkäjänteistä strategista työtä asiakaskeskeisyyden, digitaalisten palveluiden sekä lääketieteellisen laadun mittaamisen sekä parantamisen kehittämiseksi. Olemme pyrkineet haastamaan muiden toimintatapojen lisäksi omiamme. Keskiössä on ollut asiakaskokemuksen parantaminen johtamalla hoitoketjuja ja lääketieteellistä laatua.

Tämä työ on jo tuottanut tulosta. Kaikki ydinmittarimme – myynti, kannattavuus, henkilöstö-, asiakas- ja ammatinharjoittajatyytyväisyys – ovat jatkaneet positiivista kehitystä ja osoittavat, että strategiamme ja valintamme ovat olleet oikeita. Lisäksi laajimman ja tehokkaimman verkoston ansiosta olemme aina saavutettavissa. Haluamme olla Pohjoismaiden laatujohtaja, ja siinä olemme jo hyvällä tiellä.

Yrjö Närhinen
toimitusjohtaja


Lue seuraavaksi:

Asiakaskeskeisyys on toimintamme ydin »