Tasaisen luotettava palvelu on yhteinen tavoitteemme

Terveystalossa kehitetään oman toiminnan tehokkuutta hyvällä laatutyöllä. Toiminnan laatua ja vaikuttavuutta varmistetaan muun muassa sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Jatkuvan parantamisen kulttuurimme kannustaa jokaista parempaan palveluun ja tehokkaampaan yhteispeliin.

Sujuvaa tehokkuutta

Seuraamme toiminnan laatua organisaation eri tasoilla. Sen toteutumista ja kehittämistä ohjaavat konsernin laatujohtoryhmä ja alueellinen laatuverkosto. Vuonna 2016 käynnistettiin useassa toimipaikassa oma laatujohtoryhmä, mikä tukee laadun ja potilasturvallisuuden jatkuvaa parantamista arjessa.

Laatu varmistetaan Terveystalossa useilla sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla

Laatu varmistetaan Terveystalossa useilla sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Ulkoisissa auditoinneissa hyvää palautetta vaikuttavuusmittarien kehittämisestä

Ulkoinen akkreditoitu auditoija Labquality Oy arvioi vuosittain 27 Terveystalon toimipaikassa toiminnan vastaavuutta ISO 9001 -laatustandardiin. Kaikissa kuvantamisen yksiköissä tehdään Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 423/2000 perustuva kliininen auditointi viiden vuoden välein.

Terveystalolla on ISO 9001:2015 laatusertifikaatti, joka kattaa kaikki palvelumme suunterveyttä lukuun ottamatta. Lisäksi ISO 14001 ympäristösertifikaatin arviointia laajennetaan lähivuosina Terveystalo Oulun ja Joensuun lisäksi muihinkin Terveystalon toimipaikkoihin.

Ulkoisissa auditoinneissa Terveystalo sai vuonna 2016 paljon positiivista palautetta toiminnan laadusta ja jatkuvasta parantamisesta, kuten asiakastyytyväisyyden korkeasta tasosta, avainprosessien selkeästä kuvaamisesta ja vaikuttavuusmittarien aktiivisesta kehittämisestä.

Labquality, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Sisäiset auditoinnit perustuvat asiakaslähtöisyyteen

Sisäisten auditointien avulla on yhtenäistetty toimintaprosesseja, poistettu potilas- ja työturvallisuusriskejä sekä varmistettu tietosuojan toteutumista. Tämä kaikki näkyy asiakkaille sujuvampana palvelu- ja hoitoprosessina sekä turvallisena toimintana.

Vuonna 2016 tehtiin 8 perusauditointia, 33 seuranta-auditointia sekä sähköinen itsearviointi 24 toimipaikassa. Auditoinneissa ohjataan toimipaikkoja aktiivisesti arvioimaan omaa toimintaa ja parantamaan sitä jatkuvasti. Itsearviointien osuus kasvoi edellisestä vuodesta 20 prosenttia ja korvasi osan perusauditoinneista.

Auditointien myötä toimipaikoissa täydennettiin ohjeistuksia ja otettiin käyttöön jatkuvan parantamisen toimintamalli sekä helppokäyttöisiä työkaluja, kuten tarkistuslistoja. Lisäksi henkilöstön osaamista tuettiin muun muassa useilla laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla.

Lue seuraavaksi:
Henkilöstön osallistuminen on jatkuvan parantamisen perusta »