Henkilöstön osallistuminen on jatkuvan parantamisen perusta

Terveystalossa jatkuva parantaminen tähtää huipputason saavuttamiseen ja ylläpitämiseen kaikessa toiminnassa. Ajattelumme perustuu Lean-kehittämisfilosofiaan: keskiössä on asiakkaalle tuottamamme arvo. Se tarkoittaa, että asiakas pääsee nopeasti tarvitsemansa palvelun piiriin, palvelut ovat lääketieteellisesti tarkoituksenmukaisia ja toimivat saumattomasti yhteen ilman turhia viiveitä.

Jatkuvan parantamisen perusta muodostuu kolmesta tekijästä:

  1. Parannetaan tärkeimpiä olemassa olevia toimintaprosesseja ja otetaan uudet ideat käyttöön koko verkostossa.
  2. Koulutetaan henkilöstöä prosessien analysointityökalujen käyttämiseen ja hyödynnetään työkaluja kehittämisessä.
  3. Edistetään jatkuvan parantamisen osaamista ja kulttuuria. Tämä edellyttää aktiivista vuoropuhelua strategisista tavoitteista, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä parannustoimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Terveystalon jatkuvan parantamisen malli

Toimintaa kehitetään viemällä yhteisiä toimintatapoja läpi koko organisaation sekä jakamalla toimipaikkojen oman kehitystyön ja kokeilujen tuloksena syntyneitä parhaita käytäntöjä muun organisaation käyttöön.

Terveystalon jatkuvan parantamisen malli, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Ehdotuksia kehityshankkeista kerätään koko henkilöstöltä

Viimeisten parin vuoden aikana olemme tuoneet koko verkoston käyttöön monia yhteisiä toimintatapoja. Niitä ovat olleet esimerkiksi sähköiset työkalut, työterveysasiakkaan hoitopolun eri vaiheet, toiminnan laadun auditointityökalut sekä kuvantamisen tarjonnan parantaminen asiakkaille. Ehdotuksia uusista kehityshankkeista kerätään intranetissä koko henkilöstöltä ja sähköpostitse avainhenkilöiltä. Projektit valitaan sen mukaan, tuovatko ne asiakkaille lisää arvoa.

Henkilöstö on avainroolissa jokaisessa kehityshankkeessa. Jokaiselle hankkeelle valitaan projektipäällikkö, joka vetää kokonaisuuden läpi määrittelyvaiheesta alkaen. Mittaamis- ja kehitysvaiheessa projektipäällikön ympärille kootaan suunnitteluryhmä. Kehitysvaiheessa parannusten käyttöönottoa kokeillaan 3–5 Terveystalon toimipaikassa. Levitysvaiheissa oli mukana pelkästään vuoden 2016 aikana yhteensä 125 käyttöönottotiimin vetäjää eri toimipaikoista ja heidän tiimeissään oli 400 terveystalolaista. Seuranta jatkuu koko levitysvaiheen ajan ja myös sen jälkeen, jolloin pyritään varmistamaan, että toteutetut parannukset juurtuvat toimintaan.

Koulutukset auttavat tunnistamaan kehityskohteita omasta arjesta

Koulutamme henkilöstöä viemään Lean-toimintafilosofiaa ja -työkaluja arjen työhön. Koulutuskumppanina Green Belt- ja Black Belt -ohjelmissa on toiminut Suomen Laatukeskus.

Green Belt -koulutuksessa osallistujat valitsevat omasta arjestaan yhden parannettavan asian ja kehittävät siihen toimivan ratkaisun, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön koko Terveystalossa. Vaativammassa Black Belt -koulutuksessa valmennetaan jatkuvan parantamisen johtamiseen.

Vuoden 2016 aikana Green Belt -osaajia koulutettiin yhteensä 34, ja Black Belt -koulutukseen osallistui kolme terveystalolaista. Osana koulutuksia toteutettiin vuoden aikana yhteensä 38 Lean Six Sigma -projektia.

Lean Six Sigma -projektien aiheina oli vuonna 2016 muun muassa:

  • Virheellisten ajanvarausten määrä Kampin toimipaikassa väheni alle puoleen vuodesta 2015. Virheellisiä ajanvarauksia voi syntyä esimerkiksi inhimillisen virheen, puutteellisten taustatietojen tai teknisen vian takia, jos ajanvarauksen teossa ei noudateta Terveystalon prosesseja ja työohjeita.
  • Magneettikuvauslaitteiden käyttöaste kasvoi vuoden aikana 5,6 prosenttia. Se tarkoittaa, että tarjosimme asiakkaille enemmän magneettikuvausaikoja ja nopeamman hoitopolun.

Yhteinen työkalu tekee kehitystyöstä läpinäkyvää

Kaikissa toimipaikoissa otettiin vuonna 2016 käyttöön jatkuvan parantamisen työkalu, Paja, johon kirjataan eri lähteistä tulevat kehitysideat ja -tarpeet. Pajan avulla tehostetaan kehittämiskohteiden tunnistamista, vastuuttamista ja loppuun viemistä. Myös kaikki auditointiraportit ja asiakaspalautteista nousevat kehitysideat on viety Pajaan syyskuusta 2016 lähtien. Työkalu parantaa kehittämistyön sisäistä läpinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia jakaa osaamista.

Pajan käyttö, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Lue seuraavaksi:
Terveystalo on alan halutuin työnantaja »