Parempaa terveyttä ja elämänlaatua

Haluamme olla eturivissä parantamassa hoidon tuloksia ja yksilöiden elämänlaatua. On kaikkien etu, että terveydenhuollon laatua seurataan järjestelmällisesti ja tuloksia käytetään koko yhteiskunnan hyväksi. Tärkeä laatumittari on myös potilaan oma kokemus hoidon onnistumisesta.

Mitattua vaikuttavuutta

Avoin tiedonkulku ja vaikuttavuuden mittaaminen auttavat koko terveydenhuoltoa kehittymään ja mahdollistavat potilaiden paremman hoidon. Terveystalossa asioidaan vuosittain yli neljä miljoonaa kertaa, joista yli puolet on lääkärissä käyntejä. Jokaisen käynnin yhteydessä syntyy tietoa, jonka perusteella päättelemme kuinka hyvin olemme hoidossa onnistuneet. Edistyksellinen työmme hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa sekä hoitotulosten julkistamisessa on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Koska Suomessa ei ole toistaiseksi luotu yhteistä kansallisesti määriteltyä laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen tapaa, Terveystalossa on käytetty kahta lähtökohtaa:

  1. Verrataan annettua hoitoa ja sen tuloksia Käypä hoito -suosituksiin tai muihin kansallisesti hyväksyttyihin hyvän hoidon kriteereihin.
  2. Mitataan asioita, joista kertyy tietoa jokaisen vastaanottokäynnin yhteydessä. Näin varmistetaan, että käytössä on riittävästi tietoa koko hoidetusta väestöstä, ei vain tietystä otoksesta.

Mitä on vaikuttava hoito?

Hoidon vaikuttavuus tarkoittaa eri asioita eri näkökulmasta. Myös mittarien valinta riippuu siitä, kenen näkökulmasta vaikuttavuutta tarkastellaan.

Mitä on vaikuttava hoito, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Tiedon läpinäkyvyys parantaa tuloksia

Hoidon vaikuttavuutta seurataan Terveystalossa reaaliaikaisella Etydi-työkalulla. Sillä on jo 2 500 käyttäjää, ja sitä käytetään päivittäin useita satoja kertoja.

Etydi kerää potilastietojärjestelmästä terveydenhuollon ammattilaiselle tietoa tämän työstä ja sen tuloksista. Näin jokainen lääkäri tietää esimerkiksi hoidossaan olevien diabetes-, verenpainetauti-, sepelvaltimotauti- ja astmapotilaiden määrän sekä hoidon tilanteen. Lisäksi hän saa erittäin monipuolista ja kattavaa tietoa potilaan terveyteen liittyvistä riskeistä, kuten mielialasta, unesta, tuki- ja liikuntaelimistön oireista sekä työkyvystä.

Potilastietojen ohella lääkärit saavat Etydistä tietoa oman työnsä sisällöstä ja laadusta. Lääkärit pystyvät esimerkiksi tarkastelemaan, miten heidän omat käytäntönsä lääkkeiden määräämisessä tai sairauspoissaolojen myöntämisessä suhteutuvat muihin saman alan erikoislääkäreihin tai koko Terveystaloon.

Lue seuraavaksi:
Pitkäaikaisten sairauksien ehkäisyllä suurin vaikutus »