Nopeampi paluu arkeen tapaturman ja leikkauksen jälkeen

Nopean hoitoon pääsyn lisäksi potilaalle on yhtä tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti kuntoon. Siksi käytämme leikkaustoiminnan laatumittareissa potilaan omaa kokemusta hoidosta ja sen tuloksista. Potilas pisteyttää itse toimintakykynsä ennen leikkausta ja vuosi sen jälkeen. Tieto tallennetaan ortopediseen laaturekisteriimme, jonne kerätään tietoa myös leikkauksen aikaisista löydöksistä ja fysioterapiasta. Tiedot ovat kansallisesti vertailukelpoisia alan muiden toimijoiden kanssa ja toimintakykypisteytysten osalta kansainvälisesti.

Fysioterapiassa potilastietojärjestelmämme edellyttää, että jokaisen hoitosarjan alussa ja lopussa kysytään, kuinka paljon tuki- ja liikuntaelimistön vaiva haittaa normaalia toimintaa töissä tai vapaa-ajalla. Vastaukset annetaan asteikolla 0–10 ja raportoidaan. Samalla asteikolla voidaan kirjata potilaan kokema kipu hoidon alussa ja lopussa. Näin saadaan tietoa siitä, miten fysioterapia vaikuttaa kipuun. Fysioterapeutit voivat seurata omia tuloksiaan, joita käytetään myös kehittämiseen koko konsernin tasolla.

Polven ja olkapään leikkausten hoitoketjut lyhenivät

Vuonna 2016 meillä tehdyistä leikkauksista 30 prosenttia oli polven tai olkapään leikkauksia. Terveystalon sairaalapalvelut ja työterveys ovat syksystä 2015 lähtien kehittäneet yhteistyössä polven ja olkapään leikkausten kokonaishoitoa. Tavoitteena on lyhentää tapaturmasta töihin paluuseen kuluvaa aikaa.

Aika leikkauksesta töihinpaluuseen

Kehityshankkeessa luotiin suositukset ortopedin leikkauspäivänä kirjoittaman sairausloman enimmäiskestolle. Näin työterveyslääkäri arvioi potilaan työkyvyn aikaisemmin. Lisäksi laadittiin valtakunnallisesti yhteinen toimintatapa ja sisäinen ohjeistus. Tapaturmapotilaalle varataan käynnit fysioterapeutilla ja työterveyslääkärillä ennen ja jälkeen leikkauksen. Hoitoprosessiin kuluvaa aikaa on lyhennetty myös poistamalla viiveitä hoitoon hakeutumisessa, nopeuttamalla maksusitoumusprosessia vakuutusyhtiöiden kanssa sekä kehittämällä ja yhdenmukaistamalla lääkäreiden sairauspoissaolojen määräyskäytäntöjä.

Infektioiden osuus alan keskiarvoa alempi

Laatumittareita hyödynnetään päivittäisessä työssä kaikessa Terveystalon leikkaustoiminnassa. Jokainen yksikönjohtaja ja konsernitoiminnot voivat seurata keskeisiä mittareita päivittäin päivittyvästä näkymästä, jossa raportoidaan muun muassa toteutuneiden leikkausten määrät erikoisaloittain, tulevien leikkausten määrä, leikkaussalien käyttöaste, WHO:n leikkaussalin tarkistuslistan käyttöprosentti, infektioiden osuus ja NPS-suositteluindeksi. Ajantasaisen seurannan ansiosta toimintaa voidaan kehittää nopeasti. Esimerkiksi WHO:n leikkaussalin tarkastuslistaa käytetään nyt jokaisessa leikkausyksikössä.

Aika leikkauksesta töihinpaluuseen ja WHO:n tarkistuslista, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Leikkausten laatumittari

Leikkausten laatumittari, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

 

Lue seuraavaksi:
Korkeatasoinen silmäklinikka Eksotelle »