Laadukas seulonta mahdollistaa rintasyövän varhaisen havaitsemisen

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista. Rintasyöpäseulonnoilla sairaus pyritään havaitsemaan varhaisessa vaiheessa ja näin vähentämään rintasyöpäkuolleisuutta. Valtioneuvoston kansallisen seulonta-asetuksen mukaan jokaisen kunnan tulee järjestää rintasyöpäseulonta 50–69-vuotiaille naisille joka toinen vuosi. Terveystalo on Suomen suurin mammografiaseulonnan tuottaja ja toimimme noin 250 kunnan seulontakumppanina.

On arvioitu, että seulontaan kutsutuilla yli 50-vuotiailla naisilla rintasyöpäkuolemien määrä on noin 22 prosenttia pienempi kuin niillä, joita ei kutsuta seulontaan.*

Rintasyöpäseulonta toteutetaan mammografiatutkimuksella, jossa rinta kuvataan kahdesta suunnasta. Röntgenkuvat katsoo aina kaksi radiologian erikoislääkäriä, joista toisella täytyy olla mammografiaseulonnan erityispätevyys. Tarvittaessa asiakas kutsutaan jatkotutkimuksiin, jotka tehdään pääsääntöisesti 1–4 viikon kuluttua seulonnasta. Diagnoosi varmistetaan röntgen- ja ultraäänitutkimuksilla sekä niiden yhteydessä otettavilla koepaloilla.

* Humphrey et al. Annals of Internal Medicine 2002;137:347–60 sekä Humphrey et al. Systematic Evidence Review. Number 15. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2002.

Terveystalon rintasyöpäseulonnat, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Terveystalon seulonnat kansainvälisesti tehokkaita, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Seuraamme ja ohjaamme aktiivisesti seulonnan laatua. Mammografiatutkimuksen laatu perustuu siihen, että seulonta on organisoitu oikein ja kuvauksen suorittaa ammattitaitoinen henkilökunta asianmukaisella laitteistolla ja järjestelmillä. Lisäksi laatuun vaikuttavat kuvien tulkinnan tekevän radiologian erikoislääkärin ammattitaito ja kokemus.

Tutkimuksessa käytetyn säteilyn vuoksi on erityisen tärkeää, että kuvausketjun laatua mitataan aktiivisesti ja että kuvanlaatua sekä säteilyannosta optimoidaan päivittäisessä työssä. Kuvantamispalvelujen vuosittaisten auditointien lisäksi seuraamme seulontakuvausten laatua teknisillä laadunvarmistustesteillä, sädeannosmittauksilla ja röntgenhoitajien itsearvioinneilla. Seulontaa koordinoiva palvelupäällikkö tarkkailee seulontojen suunniteltua etenemistä reaaliaikaisesti.

Seulontojen laatumittareita seuraa mammografiaseulontojen oma laadunohjausryhmä. Mittareita ovat muun muassa alueellinen osallistumisaktiivisuus, takaisinkutsuprosentti, löydösten ja leikkausten osuus sekä prosessin läpimenoaika. Lisäksi seuraamme esimerkiksi seulontatyötä tekevien lääkärien ja hoitajien toteuttamien tutkimusten määriä suhteessa suosituksiin, täydennyskoulutuksia ja itsearviointien tuloksia. Mittarien avulla voidaan nähdä lääkärikohtaisesti, kuinka suuri osa potilaista lähetetään jatkotutkimuksiin ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin.

Terveystalossa seulontatulos saavuttaa asiakkaan nopeasti, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Lue seuraavaksi:
Nopeampi paluu arkeen tapaturman ja leikkauksen jälkeen »