Korkeatasoinen silmäklinikka Eksotelle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ulkoisti Etelä-Karjalan keskussairaalan silmäyksikön toiminnot kokonaisuudessaan Terveystalolle huhtikuussa 2016 vähintään neljän vuoden ajaksi. Yksikössä tuotetaan vaativaa ja laaja-alaista keskussairaalatasoista silmäkirurgiaa sekä vastaanotto-, päivystys- ja silmälaboratoriopalveluja. Kyseessä on ensimmäinen keskussairaalan sisällä oleva yksikkö, jota operoi yksityinen toimija.

Yksikön keskeinen tavoite on mitatusti korkea laatu. Sitä seurataan leikkausinfektioiden lisäksi mittaamalla vaikuttavuutta ja komplikaatioita. Kliinisen hoidon laatua mitataan kolmessa suuressa sairausryhmässä: kaihissa, ikärappeumassa ja lasten heikkonäköisyydessä.

Kaihin hoidossa päämittarina on kaihileikkauskomplikaatioiden määrä suhteessa leikkausmääriin. Vuonna 2016 komplikaatioiden suhteelliset määrät olivat alhaiset.

Kaihileikkauksen Eksoten laatu, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Ikärappeuman ja lasten heikkonäköisyyden hoidon vaikuttavuuden päämittari on näöntarkkuus vähintään vuoden seurannassa. Kuuden kuukauden hoitotulokset vastaavat kansainvälistä hyvän hoidon tasoa, pitkäaikaistulokset saadaan vuoden 2017 aikana.

Terveystalo mittaa Eksoten silmäyksikössä laatua myös potilasyhteydenottojen määrällä suhteessa potilaskäynteihin. Vuonna 2016 tulokset olivat erinomaisia ja valtakunnallisesti keskimääräistä tasoa parempia.

Lue seuraavaksi:
Potilasturvallisuus on hoidon laadun perusta »