Tuettu ja dokumentoitu osaamisen kehittäminen varmentaa laadun

Varmistamme henkilöstön oikean osaamisen ja pätevyydet jo osana rekrytointiprosessia, joissa käytämme apuna muun muassa sosiaalista mediaa ja videohaastatteluja. Meille on tärkeää löytää juuri oikea ihminen oikeaan paikkaan oikeilla kyvykkyyksillä. Kiinnitämme paljon huomiota perehdyttämiseen, jonka läpiviemisen dokumentointi henkilötietojärjestelmään on aloitettu vuonna 2016.

Kehityskeskustelussa suunnitellaan tulevan vuoden tavoitteet ja henkilökohtaiset kehitystarpeet. Osaamisen kehittämiseksi järjestetään koulutuksia ja tuetaan toisilta oppimista, esimerkiksi mentoroinnin avulla. Suurin osa oppimisesta tapahtuu kuitenkin työssä, esimerkiksi jatkuvan parantamisen hankkeiden kautta. Kehityskeskustelut ja käydyt koulutukset tallennetaan henkilötietojärjestelmään.

Henkilöstötutkimus nostot

Työnantajamaine Mediuutiset ja Universum

Tarjoamme kattavasti sekä ammatillista osaamista täydentäviä että pätevöittäviä koulutuksia. Terveystalossa voi myös erikoistua työterveyshuoltoon. Henkilöstöllä on mahdollisuus erilaisiin urapolkuihin muun muassa lääketieteen ja tukipalveluiden asiantuntijatehtävissä sekä esimies- ja johtotehtävissä. Tunnistamalla huippuosaajat ja tukemalla heidän kehitystään tuemme myös liiketoimintaa.

Työterveyden erikoistuminen -sitaatti

Lue seuraavaksi:
Tässä talossa voidaan hyvin »