Terveystalo on alan halutuin työnantaja

Olemme asiakaslähtöisiä, osaavia ja välittäviä ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja kokevat työnsä laadun erittäin tärkeäksi. Henkilöstömme hyvinvointi ja tyytyväisyys näkyy asiakkaillemme parempana hoitona sekä onnistuneena asiointikokemuksena.

Kehittyvä työpaikka

Esimiestyö ja johtaminen ovat avainasemassa henkilöstömme hyvinvoinnille. Terveystalon sisäiset Työyhteisö- ja Esimiestaidot-valmennukset luovat perustan hyvälle johtamiselle sekä hyvinvoivalle ja vuorovaikutustaitoiselle henkilöstölle. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn järjestelmällinen kehittäminen parantaa myös kokonaislaatua.

Tukea esimiehille, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Seuraamme työhyvinvointia ja esimiestyötä päivittäisjohtamisen lisäksi vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa ammattiryhmittäin, toimipaikka- ja tiimitasoilla sekä esimiehittäin. Ammatinharjoittajille tehdään vastaava ammatinharjoittajakysely. Tutkimuksesta saatuja indeksilukuja verrataan siihen, miten henkilöstö, ammatinharjoittajat ja asiakkaat suosittelevat Terveystaloa. Lukuja verrataan myös taloudellisiin mittareihin. Tämä auttaa hahmottamaan, miten esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittäminen vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja taloudellisiin tuloksiin.

Laadukas esimiestyö ja taloudelliset mittarit

Lisäksi Terveystalossa on käytössä varhaisen tuen malli sekä sairauspoissaoloja seuraava Sirius-järjestelmä, joka muistuttaa esimiestä pitämään työkyvyn ohjaukseen liittyvän keskustelun, kun tietyt poissaolorajat ylittyvät. Varhaisen tuen toimintatavat ja Siriuksen käyttöönotto ovat parantaneet järjestelmällistä työkyvyn johtamista sekä vähentäneet sairauspoissaolojen ja työkykyneuvottelujen määrää.

Terveystalon henkilöstö lukuina, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

 

Lue seuraavaksi:
Tuettu ja dokumentoitu osaamisen kehittäminen varmentaa laadun »