Asiakaskeskeisyys on toimintamme ydin

Terveystalolla palvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat strategian keskiössä. Laadun kehittäminen kulminoituu Terveystalon laatukolmioon, jonka muodostavat lääketieteellinen, toiminnallinen ja kokemuksellinen laatu.

Terveystalon laatukolmio, klikkaa kuvaa nähdäksesi suurempana »

Kehittämällä hoidon korkeaa laatua ja oman toimintamme tehokkuutta parannamme palveluidemme vaikuttavuutta. Laatu on myös vahvasti kokemuksellinen: siksi jokaisella kohtaamisella ja asiakkaan kuuntelemisella sekä hänen tarpeidensa ymmärtämisellä on suuri merkitys.

KOKEMUKSELLINEN LAATU
– Ylivertainen palvelukokemus

Asiakkaan polku Terveystalossa kulkee usein monen ammattilaisen kautta edellisiä kohtaamisia ja tietoa hyödyntäen, luottamusta rakentaen. Palvelukokemus jatkuu myös vastaanottojen välissä, jolloin asiakkaalla itsellään on tärkeä rooli oman terveytensä vaalimisessa. Motivaatio omien tavoitteiden saavuttamiseen syntyy asioinnin helppoudesta, hoidon vaikuttavuuden kokemuksesta sekä tietoon pohjautuvasta tuesta, joka auttaa ymmärtämään oman hyvinvoinnin edellytyksiä. Myös hyvä lääketieteellinen ja toiminnallinen laatu ovat erottamaton osa onnistunutta palvelukokemusta.

LÄÄKETIETEELLINEN LAATU
– Mitattua vaikuttavuutta

Seuraamme ja mittaamme toimintamme ja ammattilaistemme tulosta. Vertaamme toteutunutta hoitoa Käypä hoito -suosituksiin, ja keräämämme tiedon avulla tarjoamme entistä parempaa lääketieteellistä laatua, onnistunutta ennaltaehkäisyä ja oikea-aikaisesti toteutettua, vaikuttavaa hoitoa, joka johtaa parempaan elämänlaatuun ja työkykyyn.

TOIMINNALLINEN LAATU
– Sujuvaa tehokkuutta

Kuvatun ja auditoidun laatujärjestelmämme ansiosta asiakas voi luottaa siihen, että tuotamme palvelun samoin laatukriteerein jokaisella asiointikerralla ja kaikissa verkoston osissa. Kehittämällä prosessejamme pystymme tuottamaan asioinnin sujuvuutta toiminnallisesti tehokkaammin.

Lue seuraavaksi:
Laatusertifikaatti on tunnustus laatutyöstä »