Avoin data koronaviruksesta ja etävastaanotoista

Koronaepidemian seurannassa ja hallinnassa oleellista on, että päiväkohtaista testauskapasiteettia on riittävästi, ja viive tartuntaepäilystä testaukseen ja tulokseen on mahdollisimman lyhyt. Näin saamme varmistuneet positiiviset testitulokset mahdollisimman nopeasti tietoon ja tartuntaketjut voidaan jäljittää. Koronadiagnoosien lisäksi seuraamme myös ylähengitystieinfektioiden diagnooseja ja niiden kehitystä epidemian aikana.

>> Tutustu avoimeen dataan koronaepidemiasta

Terveystalon etävastaanotot ovat jo usean vuoden ajan tarjonneet nopean väylän lääkärin, hoitajan tai muun asiantuntijan vastaanotolle. Koronaepidemian myötä etävastaanottojen merkitys niin yksittäiselle potilaalle kuin yhteiskunnallekin on nopeasti kasvanut. Etävastaanotolla voidaan ammattitaitoisesti arvioida hoidon tarve, oikea hoitopaikka ja hoitaa iso osa akuuteista lievistä sairastumisista tai pitkäaikaisten sairauksien hoito- ja seurantakäynneistä. Kaikki Terveystalon asiantuntijat ovat tavoitettavissa myös etävastaanotoilla niin videon kuin chatinkin välityksellä, ja lisäksi kaikki vastaanottoaikamme ovat saatavilla myös puhelinvastaanottoina.

>> Tutustu avoimeen dataan etävastaanotoista

Päivittyvät sairaalan laatumittarit

Oikea ja vaikuttava hoito on toimintamme ydinasia. Seuraamme ja mittaamme toimintaamme ja vertaamme jatkuvasti toteutunutta hoitoa esim. Käypä hoito -suosituksiin, Terveystalon verrokkiryhmiin ja keskiarvoihin.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme mittaristo, jonka avulla laatua ja vaikuttavuutta voidaan mitata. Mittariston pohjalta jokainen voi tehdä oman hoitonsa valintoja. Olemme lähteneet julkaisemaan jatkuvasti päivittyvää sairaalan laatumittaristoa seuraavista alueista: infektioiden osuus leikkauksista, olkapään ja polvileikkausten jälkeisistä sairauslomista, leikkaustiimin tarkistuslistan käytöstä ja sairaalan suositteluindeksistä (NPS).

Hoitohenkilökuntaa leikkaussalissa Terveystalon sairaalassa

Infektioiden osuus leikkauksista

* THL:n sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Leikkausinfektioiden kansallinen keskiarvo vuonna 2015.

Olkapään kiertäjäkalvosinleikkauksen jälkeisten sairauslomien keskiarvo

(30 pv työkykyisenä)

Polven eturistisideleikkauksen jälkeisten sairauslomapäivien keskiarvo

(30 pv työkykyisenä)

Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö

Sairaalan suositteluindeksi (NPS)

Takaisin päävalikkoon >