Päivittyvät sairaalan laatumittarit

Oikea ja vaikuttava hoito on toimintamme ydinasia. Seuraamme ja mittaamme toimintaamme ja vertaamme jatkuvasti toteutunutta hoitoa esim. Käypä hoito -suosituksiin, Terveystalon verrokkiryhmiin ja keskiarvoihin.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme mittaristo, jonka avulla laatua ja vaikuttavuutta voidaan mitata. Mittariston pohjalta jokainen voi tehdä oman hoitonsa valintoja. Olemme lähteneet julkaisemaan jatkuvasti päivittyvää sairaalan laatumittaristoa seuraavista alueista: infektioiden osuus leikkauksista, olkapään ja polvileikkausten jälkeisistä sairauslomista, leikkaustiimin tarkistuslistan käytöstä ja sairaalan suositteluindeksistä (NPS).

Hoitohenkilökuntaa leikkaussalissa Terveystalon sairaalassa

Infektioiden osuus leikkauksista

* THL:n sairaalainfektio-ohjelma SIRO: Leikkausinfektioiden kansallinen keskiarvo vuonna 2015.

Olkapään kiertäjäkalvosinleikkauksen jälkeisten sairauslomien keskiarvo

(30 pv työkykyisenä)

Polven eturistisideleikkauksen jälkeisten sairauslomapäivien keskiarvo

(30 pv työkykyisenä)

Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö

Sairaalan suositteluindeksi (NPS)

Takaisin päävalikkoon >