Toiminnallinen laatu

Asiakkaillemme toiminnan laatu näkyy sujuvana ja laadukkaana palveluna. Valtakunnalliset prosessit ja yhteiset toimintamallit varmistavat sen, että asiakas saa korkealaatuisen palvelun kaikkialla toimipaikkaverkostossamme ja ne mahdollistavat asetettujen laatutavoitteiden yhdenmukaisen mittaamisen ja kehitystarpeiden tunnistamisen. Sujuvat prosessit myös ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja toiminnan luotettavuutta. 

Terveystalolla on Labquality Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti, joka kattaa

 • konsernin johtamisjärjestelmän, 
 • liiketoimintalinjat, 
 • keskitetyt konsernipalvelut, 
 • vastaanottopalvelut, 
 • sairaalapalvelut, 
 • työterveyspalvelut, 
 • seulontapalvelut, 
 • kuvantamispalvelut, 
 • laboratoriopalvelut, 
 • suunterveyspalvelut, 
 • asiakaspalvelun, 
 • terveydenhuollon henkilöstövuokrauspalvelut ja 
 • biopankkitoiminnan.

ISO 9001 laatusertifikaatti

 

 

Kattava ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmämme ohjaa kaikkea asiointia Terveystalossa. Asiakkaamme voivat luottaa niin hoidon laatuun, asioinnin sujuvuuteen kuin hoidon ja toimenpiteiden turvallisuuteen. Lisäksi tuemme toimivaa ja tehokasta arkea kehittämällä osaamista, johtamista ja hyvää liikkeenjohtoa. Kattava verkostomme ja laaja palveluvalikoimamme muodostavat alustan, jolla asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti yksilöllisesti ja paikallisesti. Samalla ne palvelevat myös suurten yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin asiakkaiden tarpeita Suomessa. Toimipaikkaverkostoamme tukevat monipuoliset etäratkaisumme, jotka mahdollistavat asiakkaalle palvelujen saatavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Panostamme merkittävästi digitaalisten palvelujen ja työkalujen jatkuvaan kehittämiseen. Uskomme, että voimme toimintamme laajuuden ansiosta jatkaa panostusta uusimpaan teknologiaan, kehittää uusia palveluja, parantaa prosessien tehokkuutta ja lisätä toimintavarmuutta.

Tutustu laatumittaristoomme >>

Tietojen suojaus ja palveluiden tietoturva

Terveystalolla on voimassaolevat kirjalliset tietoturva- ja tietosuojapolitiikat sekä niitä tarkentavaa ohjeistusta, joiden avulla huolehdimme tietojen suojaamisesta.

Olemme Suomen ensimmäinen valtakunnallinen terveysyritys, jonka verkkoajanvarauksessa hyödynnetään vahvaa tunnistautumista. Tietoturvallisuus on meille kunnia-asia, ja asiakkaidemme on voitava luottaa siihen, että potilastiedot ovat turvassa. Suhtaudumme äärimmäisen vakavasti mahdollisiin tietosuojaloukkauksiin.

Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja tietoturvakoulutus sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta.

Valitsemme myös käyttämämme alihankkijat huolellisesti ja huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan. 

Lisäksi teetämme ulkopuolisilla tietoturva-asiantuntijoilla sekä säännöllisesti että tarpeen mukaan teknisiä tietoturva-auditointeja varmistaaksemme palveluiden ja järjestelmien tietoturvan olevan vaadittavalla tasolla ja huolehdimme, että eri järjestelmien ohjelmistoversiotasot ja tietoturvapäivitykset ovat ajantasalla.

Lue lisää tietosuojakäytännöistämme >>