Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.

Terveystalon potilasasiamies toimii myös itsenäisten ammatinharjoittajien ja ammatinharjoittajayhtiöiden potilasasiamiehenä Terveystalon toiminnan osalta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Ennen kuin otat yhteyttä potilasasiamieheen

Jos jokin hoitoosi liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti sinua hoitaneen henkilön kanssa. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Yhteyden Terveystalon toimipaikkaan ja/tai sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluumme 045 7734 9974 tai 030 6000*. Lisätietoja puhelinasioinnista »

Vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta asiakaspalautelomakkeemme » kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

 

Terveystalon potilasasiamiehet

Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin

Soittopyynnöt ajanvarauksella​

Voit varata itsellesi soittoajan numerosta 030 633 9520​.

Puhelut päivystysaikana

Voit soittaa potilasasiamiehelle ilman ajanvarausta numeroon 030 633 1655​.

  • to klo 9.00–12.00​

Sähköposti

Voit jättää yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle myös sähköpostitse potilasasiamies@terveystalo.com

Asiakaspalaute
Voit lähettää palautetta saamastasi palvelusta.

Henkilökohtainen keskustelu
Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti käyttää nopeita ja helppoja valitusreittejä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, jolloin muita toimenpiteitä tarvita. Anna palautetta.

Valitus
Potilaalla on aina oikeus tehdä valitus, jos hän on tyytymätön Terveystalossa saamaansa palveluun. Valituksen voi jättää sähköisesti Asiakaspalaute-kanavan kautta tai lomakkeella, joita on jokaisessa Terveystalon toimipaikassa. Valituksen käsittelee ja siihen vastaa yksikönjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Muistutus ja kantelu
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) todetaan, että terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei kykene itse tekemään muistutusta tai hän on kuollut, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Muistutuksen käsittelystä vastaa toimipaikan vastaava lääkäri.  Lue lisää muistutuksesta Valviran sivuilta.

Tee muistutus tästä
Lomake on tietoturvallinen, käytössä on SSL yhteys.

Kantelu tehdään suoraan aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan.

Potilasvahinkoilmoitus
Jos potilaalle tai hänen omaiselleen herää epäily mahdollisesta hoitovirheestä, asiasta on mahdollista tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle . Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.