Lääketieteellinen laatu

Vaikuttava ja oikea hoito ovat toimintamme peruskiviä. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti toimintaamme sekä vertaamme toteutunutta hoitoa esimerkiksi Käypä hoito -suosituksiin, hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteisiin sekä muihin alan toimijoihin. Laadukas hoitomme ylläpitää asiakkaidemme elämänlaatua ja työkykyä.

Terveystalon laatujärjestelmän perusta on potilasturvallisuus ja toimialan kansallinen lainsäädäntö. Seuraamme ja arvioimme potilasturvallisuutta ja lääketieteellistä laatua esimerkiksi mittaamalla infektiolukuja, poikkeama- ja vaaratilanteita ja potilasvakuutuskeskuksen ratkaisuja. Alan laatutyötä kirittääksemme olemme myös ensimmäisenä toimijana julkaisseet lääketieteellistä laatua kuvaavat tunnusluvut aikaisemmin vuosittaisessa Laatukirjassamme ja nykyään alati päivittyvällä verkkosivullamme.

Tutustu laatumittaristoomme >>