Lääketieteellinen laatu

Lääketieteelliset tunnusluvut 2018

Terveystalon laatujärjestelmän perusta on potilasturvallisuus ja toimialan kansallinen lainsäädäntö. Seuraamme ja arvioimme potilasturvallisuutta ja lääketieteellistä laatua esimerkiksi mittaamalla infektiolukuja, poikkeama- ja vaaratilanteita, virallisia selvityspyyntöjä ja potilasvakuutuskeskuksen ratkaisuja. Edelläkävijänä julkaisemme lääketieteellistä laatua kuvaavat tunnusluvut.

Potilasvahinkojen määrä Terveystalossa alittaa käynteihin suhteutettuna toimialan yleisen valtakunnallisen keskiarvon.

Vuoden 2018 lääketieteelliset tunnusluvut

0,007%

Muistutukset*

 

0,002%

Kantelut*

 

0,011%

Potilasvahinkoilmoitukset* ***

 

0,58%

Leikkausalueen infektiot**

 

*Vuoden 2018 lääkärikäyntien määrään 3,5 miljoonaa suhteutettuna
**Vuoden 2018 aikana tehtyihin leikkauksiin suhteutettuna
***Keskimäärin noin kolmasosa todetaan todellisiksi korvauksiin oikeutetuiksi vahingoiksi. Potilasvahingot Terveystalossa alittavat toimialan yleisen valtakunnallisen keskiarvon

Tyypin 2 diabeteksen hoidon tulokset Terveystalossa
  Tyypin 2 diabetesta sairastavia Joiden keskimääräinen verensokeritasapaino HbA1c on Joiden keskimääräinen LDL-kolesteroli on Joiden verenpaine on
Käypä hoito-suosituksen määrittelemä tavoitetaso   alle 7% alle 2,5 mmol/l> alle 140/80
Etelä- ja Kaakkois-Suomi 4 231 6,8% 2,7 147/91
Länsi- ja Keski-Suomi 3 777 6,8% 2,7 148/91
Itä- ja Pohjois-Suomi 3 467 6,8% 2,8 149/91
Yhteensä 11 553 6,8% 2,7 147/91