Kokemuksellinen laatu

Lääketieteelliset tunnusluvut

Laatutyötä asiakkaidemme parhaaksi

Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissa. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Kanavasta riippumatta haluamme, että asiakaskohtaamisissamme välittyvät asiakkaalle aina hyvä huolenpito ja aito välittäminen. Palveluiden helppokäyttöisyys, nopea hoitoon pääsy ja hoitoketjun tarkoituksenmukaisuus ovat meille asiakkaan ajan kunnioittamista.

Asiakaskokemuksen tiedonkeruu on jatkuvaa, automaattista ja monikanavaista. Terveystalolla on käytössä markkinoiden edistyksellisimpiä työkaluja, joiden avulla palautteen kerääminen on nopeaa, helppoa ja analyyttistä. 

Käytössämme on sertifioitu ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä, joka edellyttää asiakastyytyväisyyden järjestelmällistä seurantaa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä palautteista saatavan tiedon pohjalta. Kattavimmin saamme palautetta tekstiviestitse toteutettavan suositteluindeksin- eli NPS-kyselyn (Net Promoter Score) kautta, jonka avulla keräämme henkilöasiakkailtamme sekä numeerista suositteluindeksiä että sanallista palautetta. Saatua palautetta hyödynnämme aktiivisesti toimintamme kehittämiseen, mutta myös arjen johtamiseen. 

Henkilöstömme voi hyvin ja onnistuu työssään

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on toimintamme perusta. Tarjoamme monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä. Tavoitteemme on olla alan houkuttelevin työntekopaikka niin lääkäreille kuin muillekin ammattilaisille. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita olemme sitoutuneet noudattamaan.

Osaajatutkimus on yksi Terveystalon tärkeimmistä sisäisten toimintatapojen ja esimiestyön parantamisen välineistä. Tutkimus on suunnattu koko henkilöstölle, konsernissa työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat mukaan lukien. Henkilöstötutkimuksessa keskeisenä työhyvinvointia ja työssä jaksamista kuvaavana mittarina seuraamme työntekijäsuositteluindeksiä (eNPS), joka kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstä ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille.

Tutustu laatumittaristoomme >>