Asiakastyytyväisyys

Lääketieteelliset tunnusluvut

Mittaamme eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä säännöllisesti vuosittaisilla kyselyillä sekä yhtenäisellä palautekäytännöllä. Jokaisessa toimipaikassamme on laatuvastaava, joka yhdessä toimipaikanpäällikön kanssa vastaa palautteiden käsittelystä ja tarvittavien toimenpiteiden toteutumisesta. Kaikki palautteet kirjataan sähköiseen järjestelmään, käsitellään ja asiakkaalle vastataan aina asiakkaan sitä halutessa.

Lisäksi käytämme asiakaskokemuksen mittaamiseen nettosuositteluindeksiä (NPS). Se on kansainvälisesti tunnettu asiakaskokemuksen mittari, jolla voidaan tuottaa vertailukelpoista tietoa eri toimijoiden välillä. Tärkeintä on kuitenkin se, että saamme asiakkailtamme mittauksen avulla palautetta siitä, kuinka voimme parantaa toimintaamme.

Palvelun laatu

73

NPS-indeksi*

89

NPS-indeksi sairaalapalvelut**

* RULLAAVA 90 PÄIVÄÄ, 12/2019, mittaukseen vastaajia 1-12/2019, 161 707
** RULLAAVA 90 PÄIVÄÄ, 12/2019, mittaukseen vastaajia 1-12/2019, 21 360