Laatu ja vaikuttavuus

Laatu ja vaikuttavuus ovat toimintamme ydintä

Olemme toiminnassamme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme ylivertaisia palvelukokemuksia ja työntekijöillemme parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet. Haluamme pysyä kehityksen kärjessä hoidon laadun, läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden mittaamisessa sekä suomalaisen lääketieteen laatutulosten julkaisemisessa. 

Jaamme laatutyömme kolmeen eri osa-alueeseen: lääketieteelliseen,
toiminnalliseen ja kokemukselliseen laatuun, joka kattaa sekä asiakkaan että ammattilaisen kokemuksen. Mittaamme, seuraamme ja johdamme laatuamme aktiivisesti. Kun kehitämme palveluitamme entistä laadukkaammiksi ja parannamme oman toimintamme tehokkuutta, takaamme asiakkaillemme vaikuttavimman mahdollisen palvelukokemuksen – meille tärkeää inhimillisyyttä ja empaattisuutta unohtamatta.


Laatupyörä

Meillä on maamme suurimpana yksityisenä terveyspalveluiden tuottajana merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Työmme edistää vuosittain yli miljoonan suomalaisen terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Uskomme, että meillä Terveystalossa on kattavien tietojärjestelmien ja erinomaisen ammatillisen osaamisen ansiosta mahdollisuus toimia tässä edelläkävijänä. Tavoitteemme on tuottaa läpinäkyvää tietoa, joka kestää kansainvälisenkin vertailun.

Tutustu laatumittaristoomme >>

Säännöllinen auditointi varmistaa systemaattisen laadun kehittämisen

Varmistamme laadun toteutumisen säännöllisillä  ISO 9001:2015 laatuauditoinneilla, sisäisillä tarkastuksilla, arvioinneilla ja laatukäynneillä vuosisuunnitelman mukaisesti. Laadun seurantaa toteutetaan osana normaalia johtoryhmätyöskentelyä kaikilla organisaatiotasoilla. Tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti osaamistamme ja toimintatapojamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia.

Sisäisten auditointiemme toteutus ja jatkuvan parantamisen toimintamalli saavat kiitosta puolueettomalta, akkreditoidulta sertifiointipalvelujen tuottajalta: Labquality Oy:n mukaan Terveystalossa käytössä oleva malli on tehokas ja sitä voidaan pitää alan edelläkävijänä. Lue lisää >>

Ulkoiset auditoinnit suoritetaan otantana toimipaikkoihin kolmen vuoden periodilla. Diagnostiikan ulkoinen kliininen auditointi täydentää organisaation omia sisäisiä kliinisiä auditointeja ja toiminnan itsearviointeja. Ulkoiset kliiniset auditoinnit tehdään kahdeksan vuoden välein.

Laatujärjestelmä ulottuu myös ympäristövastuuseen

Terveystalon ympäristöohjelma kattaa kaikki toimipaikamme ja sen mukaisuutta arvioidaan laatuauditoinneissa. Osa toimipaikoista on ISO 14001:2015 sertifioituja. Lisää ympäristovastuustamme voit lukea vastuullisuusraportistamme.

 ISO 14001 -ympäristösertifikaatti