Laatu ja vaikuttavuus

Laatutyötä asiakkaidemme parhaaksi

Olemme toiminnassamme sitoutuneet korkeaan laatuun ja kehittämistyöhön.  Toimintaamme ohjaavat Terveystalon arvot osaaminen ja välittäminen, terveydenhuoltoalan yhteiset periaatteet ja ohjeet sekä yhtiön omat eettiset periaatteet.

Terveystalo on edelläkävijänä lähtenyt kehittämään laadun ja hoidon vaikuttavuuden mittaamista ja niihin liittyvien tulosten julkaisemista. Seuraamme jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä ja kehitämme palvelujamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia. Asiakaslähtöisyytemme kulminoituu laadun eri ulottuvuuksiin; lääketieteelliseen, toiminnalliseen ja asiakaskokemuksen laatuun.


Laatu ja vaikuttavuus

Uskomme, että meillä Terveystalossa on kattavien tietojärjestelmien ja erinomaisen ammatillisen osaamisen ansiosta mahdollisuus toimia tässä edelläkävijänä. Tavoitteemme on tuottaa läpinäkyvää tietoa, joka kestää kansainvälisenkin vertailun.

Onnistuneiden asiakaskohtaamisten tarjoaminen on meille Terveystalossa yhtä tärkeää kuin lääketieteellisen laadun ylläpitäminen. Haluamme panostaa jokaiseen asiakaskohtaamiseen, sillä lupaus ylivertaisesta palvelusta lunastetaan joka kohtaamisessa uudelleen.

Terveystalolla on Labquality Oy:n myöntämä SFS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti, joka kattaa vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, seulontapalvelut, kuvantamispalvelut, laboratoriopalvelut, suunterveyspalvelut, Varkauden ja Iisalmen leikkauspalvelut, Eksoten silmäpalvelut sekä asiakaspalvelun ja hallinnon. Lisäksi ISO 14001 -ympäristösertifikaatin arviointia laajennetaan lähivuosina Terveystalo Oulun, Joensuun, Rauman ja Porin Lääkäritalon lisäksi muihinkin Terveystalon toimipaikkoihin.

ISO 9001 -laatusertifikaatti

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Terveystalon laatujärjestelmän kivijalka on potilasturvallisuus ja toimialan kansallinen lainsäädäntö. Terveystalossa laadun toteutuminen varmistetaan säännöllisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti osaamistamme ja toimintatapojamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Terveystalon sisäisten auditointien toteutus ja jatkuvan parantamisen toimintamalli saavat kiitosta puolueettomalta, akkreditoidulta sertifiointipalvelujen tuottajalta: Labquality Oy:n mukaan Terveystalossa käytössä oleva malli on tehokas ja sitä voidaan pitää alan edelläkävijänä. Lue lisää >>

Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset toteutetaan jokaisessa toimipaikassamme vuosittain. Ulkoiset auditoinnit tehdään joka kolmas vuosi. Kliinisten toimintojen (diagnostiikka) auditoinnit tehdään viiden vuoden välein.