Terveystalon vuosikertomus 2017

Kasvuyritys syntyi uudestaan

Lataa materiaalit

Terveystalo Oyj:n vuosikertomus 2017


Terveystalo Oyj:n tilinpäätös 2017


Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus

Edistämme suomalaisten terveyttä

Yksityinen terveydenhuolto on tärkeä osa yhteiskuntaa ja se täydentää julkisia palveluita. Terveystalo tekee aktiivista yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa lisätäkseen suomalaisten hyvinvointia ja ratkaistakseen terveydenhuoltoon liittyviä haasteita. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Tuomme toimialalle uusia, kustannustehokkaita toimintatapoja ja pyrimme siirtämään painopistettä sairaudenhoidosta sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Tavoitteemme on tunnistaa terveysriskit mahdollisimman varhain ja auttaa asiakkaitamme tekemään hyvinvointia lisääviä valintoja.

Arvomme – osaaminen ja välittäminen – ohjaavat kaikkea toimintaamme. Lääketieteellinen laatu, asiakaskeskeinen ja ennakoiva hoito sekä toiminnallisen tehokkuuden jatkuva parantaminen ovat strategiamme keskiössä.

"Kyky muuttua ja kehittyä on voimavaramme"

Toimitusjohtajan katsaus Lue lisää

Oikaistu käyttökate kasvoi 26,7 prosenttia edellisvuodesta 92,4 miljoonaan euroon

Liikevaihdon kehitys 2014-2017 milj. €

Oikaistun käyttökatteen kehitys 2017-2017 milj. €

Nettovelka/oikaistu käyttökate 2014-2017 milj. €


Teknologian tutkimuskeskus VTT on työhyvinvoinnin johtotähti Lue lisää
Tartumme nuorten aikuisten masennuksen hoitoon Lue Lisää
Näin Suomi sairasti 2017: Pisimmät sairauspoissalot vähenivät Lue Lisää