Työterveystarkastukset luovat pohjan ennaltaehkäisylle

Trafissa ei tehdä yksittäisiä työterveysprojekteja – kaikkia panostuksia henkilöstön terveyteen ohjaa työterveystarkastuksista saatu tieto. Järjestelmällisellä toiminnalla on saatu sairauspoissaolot laskemaan alle alan keskiarvon.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa työterveystarkastuksia tehdään joka vuosi yhdellä Trafin neljästä toimialasta. Käytännössä jokaiselle henkilöstön jäsenelle tarjotaan siis neljän vuoden välein mahdollisuus osallistua työterveystarkastuksiin – tai työyhteisötarkastuksiin, kuten Trafissa sanotaan.

– Kutsu ei käy ikävuosien perusteella vaan yhden yksikön koko porukalle tehdään tarkastukset samaan aikaan. Näin saamme tietoa koko yksiköstä kehittämistä varten. Esimerkiksi työuupumus kertoo usein laajemmista ongelmista työnjaossa. Yksikkökohtaisen tiedon avulla voimme yhdessä miettiä ratkaisua ja saada aikaan muutoksia. Tämä on työyhteisötarkastusten ydin, sanoo Trafin henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi.

Samassa yhteydessä tehdään lakisääteinen työpaikkaselvitys. Siinä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä työkyvylle. Kun tietoa saadaan monelta tasolta, sitä pystytään yhdistämään ja käyttämään tehokkaasti ennaltaehkäisevien toimien suunnittelussa.
Petri Lumijärvi

Esimiesten jaksaminen luupin alle

Valtaosa Trafin työntekijöistä tekee asiantuntijatyötä, joten työterveydessä korostuvat henkiseen kuormitukseen ja ergonomiaan liittyvät asiat.

– Kuluneen vuoden aikana esimerkiksi työfysioterapeutti on ollut parin viikon välein tavattavissa Helsingin toimipisteessä ja kiertänyt opastamassa muun muassa sähköpöytien käytössä sekä oikeissa työasennoissa. Lisäksi olemme suunnitelleet syksylle työterveys- ja hyvinvointipäivää, jolloin ohjelmassa on esimerkiksi ravitsemusterapeutin neuvontaa ja hyvinvointiaiheisia luentoja, Lumijärvi kertoo.

Jatkuva tehostamisen vaatimus, uuden oppiminen sekä työn ja organisaation muutokset ovat tyypillisiä asiantuntijatyössä, huomauttaa työterveyshoitaja Heli Mehto Terveystalosta.

– Koska Trafilla tuen painopiste on työn henkisessä kuormittavuudessa, työterveyspsykologi on tiiviisti mukana työterveystarkastuksissa. Erityisesti esimiesten haasteisiin ja heidän jaksamiseensa on kiinnitetty huomiota. Kaikille esimiehille tarjotaan mahdollisuutta keskustella työterveyspsykologin kanssa osana tarkastusta, Mehto kertoo.

Lisäksi jokaisella työterveystarkastukseen osallistuvalla on mahdollisuus täyttää terveyskysely sekä käydä työfysioterapeutin terveyskuntotestissä ja laboratoriokokeissa. Terveyskysely kartoittaa sitä, millaiseksi ihminen itse kokee terveytensä, työkykynsä ja työhyvinvointinsa. Terveystalossa käytettävä terveyskysely on useissa tutkimuksissa luotettavaksi todistettu seulontamenetelmä terveysriskien kartoittamiseen.

Tieto motivoi

Trafin ja Terveystalon yhteistyö on jatkunut vuodesta 2010. Terveystalo palvelee Trafin kaikkia yhdeksää toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

– Yhteistyö on aktiivista ja hyvää molemmin puolin. Meillä on yhteinen tavoite vähentää koko ajan sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloprosentti on pitkällä aikavälillä laskenut, ja olemme päässeet alan keskiarvon alle. Uskon, että järjestelmälliset työyhteisötarkastukset ovat olleet avainasemassa hyvien tulosten saavuttamisessa, Lumijärvi sanoo.
Tieto motivoi

Myös Trafin henkilöstö kokee selvästi hyötyvänsä tarkastuksista: osallistumisprosentti huitelee vuosi vuodelta 95–100 prosentin välillä.

– Näin korkea osallistumisprosentti on todella poikkeuksellinen, ja olen todella ylpeä Trafin saavuttamista lukemista, Mehto kehuu.

Lumijärvi arvioi, että hienon osallistumisprosentin taustalla vaikuttaa se, että kaikki kollegat lähtevät työterveystarkastukseen samaan aikaan. Lisäksi kunkin yksikön esimiehet kutsutaan aina koolle ennen tarkastusten alkamista ja heitä pyydetään kertomaan tulevasta omalle tiimilleen.

– Meillä on paljon insinöörejä, joita motivoidaan luvuilla: kun heille kertoo, miten vaikkapa oma kuntotesti suhteutuu keskiarvoihin, he ryhtyvät optimoimaan tulostaan, Lumijärvi naurahtaa.

Enemmän unta, kevyempää oloa, vähemmän stressiä – mikä on minun terveystavoitteeni?

Työterveystarkastus on hyvä tilaisuus pysähtyä pohtimaan, mitä itselle kuuluu ja miten omaa hyvinvointia voi edistää. Jotta työterveystarkastuksista saisi yhä parempaa tukea juuri omille tarpeille ja yksilöllisten tavoitteiden toteuttamiseen, Terveystalo on uudistanut niiden sisältöä.

  1. Työterveystarkastus käynnistyy kirjallisella tai sähköisellä terveyskyselyllä, laboratoriokokeilla sekä tarvittaessa muilla mittauksilla.
  2. Työterveyshoitaja perehtyy kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveystietoihin ja sairauspoissaoloihin sekä työn vaatimuksiin. Tietojen perusteella hän määrittelee, miten asiakkaan terveyttä voidaan parhaiten edistää.
  3. Asiakkaan kanssa sovitaan joko puhelin- tai vastaanottoaika, jolloin laaditaan yhdessä Oma Suunnitelma eli työterveys- ja hyvinvointisuunnitelma. Siihen kirjataan ihmisen itselleen asettamat tavoitteet, joihin hän pystyy omassa elämäntilanteessaan sitoutumaan.
  4. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
  5. Oma Suunnitelma tallennetaan sähköiseen Oma Terveys -palveluun, jossa asiakas voi seurata omaa edistymistään milloin vain. Työterveyshoitajan kanssa voidaan myös sopia yksilöllisestä seurannasta: jos tavoitteena on esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen, työterveyshoitaja voi soittaa ensimmäisen viikon aikana vaikka joka päivä ja kysyä, miten sujuu.

Teksti: Julia Kristensen
Kuvat: Aki Rask

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista