Sykevälin vaihtelu kertoo kuormituksesta

Rakennusalalla työ on fyysisesti kuormittavaa ja stressi saattaa kasaantua rakennushankkeen edetessä. Skanska päätti tarttua työnjohtajiensa jaksamiseen ja kartoittaa rakennustyömaiden esimiesten kuormitusta ja palautumista yhdessä Terveystalon kanssa.

Rakennusyhtiö Skanska toteuttaa Terveystalo Hyvinvointikartoituksen kaikille 360 työnjohtajalleen. Kartoitukseen sisältyy sykevälin vaihtelun kolmipäiväinen Firstbeat-mittaus. Sillä voidaan selvittää elimistön päivittäiset stressi- ja palautumisjaksot ja osoittaa muun muassa, palautuvatko elimistön voimavarat unen aikana. Tavoitteena on pitkäaikaisen kuormituksen välttäminen, jotta jaksamisongelmia tai vakavia uupumustiloja ei pääsisi kehittymään.

Skanska toteuttaa hyvinvointikartoituksen työnjohdolle suunnatun esimiesvalmennuksen yhteydessä. Rakennusyhtiön henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälän mukaan idea koulutukseen ja työnjohtajien jaksamisen kartoittamiseen tuli työmaiden palautteesta.

– Työnjohtajiemme työ on hyvin stressaavaa; aikataulut ovat tiukat, vaatimuksia on paljon ja lisäksi työnjohtajillamme on vastuu rakennustyömaan muista työntekijöistä, Mettälä luettelee.

Katso video

Raskas ala vaatii erityistä tukea

Rakennusala on fyysisesti raskas ja onnettomuuksien riski on suurempi kuin monella muulla toimialalla. Mettälän mukaan Skanska haluaa kartoituksella varmistaa ja tukea työnjohtajiensa jaksamista ja työkykyä eläkeikään asti. Uupumuksen riskiä voidaan vähentää huolehtimalla säännöllisestä palautumisesta ja voimavarojen kartuttamisesta.

Työnjohtajat saavat Terveystalon työterveyden asiantuntijalta henkilökohtaisen palautteen kolmen päivän seuranta-ajasta. Tulosten perusteella laaditaan yhdessä yksilöllinen suunnitelma, jonka tavoitteena on edesauttaa työssä jaksamista sekä terveyttä ja hyvinvointia.

– Tietysti toive on, että mittaus osoittaisi työnjohtajamme mahdollisimman hyvinvoiviksi. Jos kuitenkin haasteita ilmenee, voimme ohjata henkilön hänen tulostensa perusteella esimerkiksi työterveyslääkärille tai työterveyspsykologille saamaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta, Mettälä kertoo.

Tulokset tarkistetaan seurannalla

Yksi sykevälivaihtelun mittaukseen ensimmäisten joukossa osallistuneista on vanhempi työnjohtaja Tapio Kortetjärvi. Hän piti kolme päivää rintaan kiinnitettäviä antureita, jotka otettiin vain suihkun ajaksi pois. Tulokset eivät tuoneet hänelle suuria yllätyksiä.

– Ainoa yllättävä tieto oli se, että lepoaika onkin todellisuudessa lyhyempi kuin olin luullut, Kortetjärvi kertoo.

Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että kartoitukseen kuuluu uusi seurantamittaus puoli vuotta ensimmäisen jälkeen. Näin voidaan selvittää, ovatko ensimmäisen mittauksen jälkeen annetut ohjeet ja mahdollinen hoito tuottaneet tulosta.

– Rakennusalalla suurin stressi on aina kausittaista. Se on ihan luonnollista. Nyt mittausjakso ajoittui seesteiseen kauteen, mutta seuraavalla kerralla voidaan nähdä, mitä kaikkein kiireisin työvaihe tekee sykkeelle, Kortetjärvi sanoo.

 

Teksti: Anna Vanninen
Kuvat: Aki Rask

Tapio Kortetjärvi
Tapio Kortetjärvi

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista