Tukea terveydelle maalla, merellä ja ilmassa

Rajavartiolaitoksen panostukset mitä monipuolisimmissa tehtävissä toimivien työntekijöiden hyvinvointiin ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Varhaisen välittämisen malli sekä työterveyden ammattilaisten entistä tiiviimpi yhteistyö ovat vähentäneet sairauspoissaoloja merkittävästi.

Rajavartiolaitoksen hyvin vaihtelevat ja vaativat toimenkuvat haastavat myös työterveyskumppanin, jolla täytyy olla syvällistä osaamista työterveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

– Pysähdyimme viime vuonna miettimään Terveystalon kanssa, miten muun muassa terveystarkastusten tarjoamaa tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiesimme esimerkiksi, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat vuodesta toiseen eniten sairauspoissaoloja, samoin lyhyitä sairauspoissaoloja oli runsaasti, Rajavartiolaitoksen työterveyspäällikkö Leila Litmanen-Iltola kertoo.

Tiedosta johdetut työterveyden tavoitteet

Käytettävissä olevan tiedon perusteella työterveyden toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi lyhytaikaisten sairauspoissaolojen hallinta sekä erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauslomien vähentäminen. Mukaan haastettiin myös muut työterveyden yhteistyökumppanit.

– Tavoitteen saavuttamiseksi loimme yhdessä työterveyskumppanimme kanssa uuden toimintamallin. Työntekijämme tapaa lääkärin jo ensimmäisen tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolon jälkeen ja pääsee tarvittaessa nopeammin asianmukaiseen kuntoutukseen, Litmanen-Iltola kuvaa.

Näin esimerkiksi akuutin selkäkivun takia päivystävällä lääkärillä käyneen hoitoketju ei pääty yhteen käyntiin, sillä työterveys ottaa kopin seuraavasta askeleesta.

– Työterveyslääkäri voi lisäksi pyytää konsultaatioapua esimerkiksi työfysioterapeutilta, joka puolestaan voi antaa ohjausta ja neuvontaa sekä lähteä työpaikkakäynnille, Litmanen-Iltola kertoo.

Yksilöllisen työpaikkakäynnin tavoitteena ovat parannukset, jotka auttavat toipumaan tuki- ja liikuntaelinoireista sekä ehkäisevät sairastumista.

Tiivis työterveysyhteistyö on vähentänyt poissaoloja

Malli on osoittanut toimivuutensa, sillä sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi: vuoden 2012 lokakuusta vuoden 2013 lokakuuhun ulottuvalla jaksolla Rajavartiolaitoksen työntekijöiden lyhytaikaiset sairauspoissaolot ovat vähentyneet noin 9,8 prosenttia, 2 000 vuorokaudella.

– Ratkaisevaa on ollut myös varhaisen välittämisen mallin käyttöönotto ja siihen kytkeytyvä puheeksiottomenettely. Esimiehet voivat avata keskustelun esimerkiksi sellaisten työntekijöiden kanssa, joille lyhyitä sairauspoissaoloja kertyy paljon. Esimiehille on tarjottu tähän koulutusta ja käytännön työkaluja, Litmanen-Iltola sanoo.

Hänen mukaansa lyhyiden sairauspoissaolojen väheneminen näyttää olevan suoraan kytköksissä siihen, kuinka paljon esimiehet ottavat asioita puheeksi:

– Meillä on hyviä esimiehiä, jotka pyrkivät auttamaan alaisiaan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Positiivinen esimerkki on Suomenlahden merivartiosto, jossa on ollut eniten sairauspoissaoloseurannassa olevia työntekijöitä, mutta myös eniten työterveyden verkostotapaamisia ja puheeksiottoja. Tuloksena sairauspoissaolomäärät ovat vähentyneet selvästi.

Teksti: Anni Sironen
Kuva: Aki Rask

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista