Kun työkyvyttömyys uhkaa, työkykyvalmentaja tukee ja ohjaa takaisin työelämään

Terveystalon työkykyvalmentajat ovat työkyvyn tukemisen ja sosiaalialan asiantuntijoita. He ovat työelämän, sosiaalivakuutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen erityisosaajia.

Työkykyvalmentaja auttaa, kun työntekijän jatkaminen nykyisessä työssä on uhattuna terveydellisistä tai muista työkykyyn vaikuttavista syistä tai työsuhteen päättymisestä johtuen. Hän voi antaa konkreettista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista, käytännön apua työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamiseen sekä tietoa toimeentulosta ja muista sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Työkykyvalmentaja etsii aina työntekijän kanssa laaja-alaisesti mahdollisuuksia jatkaa työssä, tavoitteena pitkäkestoinen, työuraa tukeva ratkaisu.

Ota yhteyttä

Työkykyvalmennuksessa aloitetut toimenpiteet varhentavat kuntoutusprosessia ja säästävät aikaa sekä kustannuksia kuntoutuksen jatkoprosessissa. Mahdollisiin työkykyriskeihin puututaan ajoissa, mikä auttaa ennakoimaan mahdollista työkyvyttömyyttä tai työkyvyttömyyden pitkittymistä. Työkykyvalmennus koostuu kahdesta osa-alueesta: työterveydessä tehtävästä sosiaalialan asiantuntijan palvelusta sekä eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöille suunnatusta ammatillisen kuntoutuksen palvelusta. Sosiaalialan asiantuntijan palvelu on Kela 1 -korvattavaa, mikäli palvelun käyttö on kirjattu yrityksen työterveyden toimintasuunnitelmaan.

Lue lisää

Työkykyvalmennuksesta nyt Kela-korvausta
26.5.2018
Työkykyvalmennus on ammatillista kuntoutusta ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä. Terveystalon työkykyvalmentajat tukevat ja ohjaavat työkyvyttömyysriskissä olevia työntekijöitä takaisin työelämään.

Työkyvyttömästä takaisin töihin
8.3.2018
Kuulostaako työkykyvalmennus tutulta? Palvelua hyödyntää yhä useampi yritys. Työntekijöiden työkykyyn kannattaa panostaa, sillä valmennuksen avulla vältetystä työkyvyttömyyseläkkeestä kertyy merkittävät säästöt.

Työkykyvalmennus auttaa uuteen alkuun
05.1.2018
Työkykyvalmennus on kannattava investointi henkilöstön hyvinvointiin. Moni luulee, että on oltava täysin työkyvytön, ennen kuin työnkuvan muokkaamiseen voi saada apua. Todellisuudessa työkykyvalmennuksesta hyötyy enemmän, kun ongelmiin päästään käsiksi jo varhain. Yhdenkin työkyvyttömyyseläkkeen välttämisestä saadut säästöt voivat liikkua sadoissa tuhansissa euroissa.

asiakas työkykyvalmennuksessa