Varmista työkykyjohtamisella työntekijöidesi terveys – nyt ja huomennaTyökykyjohtamisella ylläpidät kokonaisvaltaisesti työntekijöidesi terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä. Työkykyjohtaminen on niin yhteiskunnalle, yritykselle kuin myös yksilölle tärkeä työterveyden toimintamalli, jonka avulla voidaan pidentää työuria, ylläpitää työkykyä, vähentää sairauslomien määrää ja alentaa tekemättömän työn kustannuksia.

Terveystalon työkykyjohtamisessa yhdistyvät lääketieteellinen asiantuntijuus, edistyneet digitaaliset ratkaisut ja tieteellisesti validoidut mittarit, jotka yhdessä luovat aidosti vaikuttavan pohjan terveen työpaikan rakentamiselle. Olemme valjastaneet koko henkilökuntamme työkykyjohtamiseen rakentaaksemme yhdessä yrityksellesi kokonaisuuden, joka tukee työntekijöidesi terveyttä – niin tänään kuin tulevaisuudessakin.

 


Työkykyjohtamisen hyödyt

Ennaltaehkäise
sairauspoissaoloja

Terveystalon työkykyjohtamisen työkalua käyttävien yritysten sairauspoissaolot laskivat neljän vuoden seurannassa noin 18 %. Työkykyjohtaminen auttaa yritystäsi ennakoimaan työkykyriskejä ja ohjaamaan työntekijäsi hoitoon oikeaan aikaan, jolloin työkykyriskit vältetään ja sairauspoissaolot saadaan laskuun. 

Alenna 
tekemättömän työn kustannuksia

Tekemättömän työn kustannukset koostuvat sairaus- ja tapaturmapoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmavakuuttamisesta ja työterveyskäynneistä koituneista kuluista. Kustannus vaihtelee noin 3–11 prosenttiin palkkasummasta. Ennaltaehkäisevällä työkykyjohtamisella ehkäiset tekemättömän työn kustannuksia.

Nosta
tuottavuutta

Terve ja hyvinvoiva työyhteisö on keskimäärin tuottavampi. Kun työntekijä kokee, että työnantaja huolehtii hänen hyvinvoinnistaan tarjoamalla kattavia työterveyspalveluita, hän on motivoituneempi tekemään työnsä hyvin. 

 

 

 

 

Näin rakennamme yrityksellesi parhaat puitteet työkykyjohtamiselle

Lääketieteellinen asiantuntijuus

Koko henkilöstömme on koulutettu työkykyjohtamisen asiantuntijoiksi, jotta voimme tukea yritystäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota työntekijöillesi oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. 

Edistyneet digitaaliset ratkaisut

Kokonaisvaltaiset digitaaliset ratkaisumme mahdollistavat työntekijöillesi nopean hoitoonpääsyn, lääketieteen asiantuntijoillemme tarvittavan datan ja työkalut työkykyriskien tunnistamiseksi sekä yrityksellesi kattavat työkykyjohtamisen työvälineet.

Tieteellisesti validoidut mittarit

Terveyskyselymme tulokset ennakoivat luotettavasti työkykyriskejä. Tieteelliseen näyttöön pohjautuvat työkykyjohtamisen ennakoivat mittarit mahdollistavat oikea-aikaiset toimenpiteet

 

 

 

Terveystalon työkykyjohtaminen käytännössä

1. Tekoäly tunnistaa mm. Terveyskyselyn ja Oma Terveys -sovelluksen kautta kerätyn datan perusteella työkyvyn heikkenemiseen liittyviä ennakoivia signaaleja, ja lähettää työterveyslääkärille tai -hoitajalle hälytteen. 

2. Tunnistetun signaalin jälkeen työterveyshoitaja kontaktoi työntekijän, kartoittaa tilannetta ja ohjaa hänet oikean asiantuntijan hoitoon ja hoitopolulle. Työntekijän kanssa luodaan yhdessä Oma Suunnitelma ylläpitämään työntekijän työ- ja toimintakykyä.

3. Yrityspäättäjille kehitettyihin järjestelmiin kertyy dataa yrityksen yleistilanteesta ja työkykyyn liittyvien tavoitteiden edistymisestä. 

4. Työterveyden ammattilaisemme ja asiantuntijamme tukevat yritystäsi jatkosuunnitelmien ja työkykyä edistävien toimenpiteiden laatimisessa, jotta varmistat työntekijöidesi terveyden myös vastaisuudessa.

 

Työterveyshuolto

 

 

 

Lue myös