Tiedätkö mitä tekemätön työ maksaa?

Tekemätön työ maksaa yhä miljardeja. Työkykyyn investointi kannattaa.

Tekemättömän työn vuosikatsaus 2019 -tutkimukseen osallistui yhteensä 45 suurta organisaatiota. Vuosikatsauksen koko historian aikana tutkimukseen on osallistunut 250 yritys- ja valtiosektorin organisaatiota. Tarkasteltavina olivat organisaatioiden sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja työtapaturmista aiheutuvat kustannukset sekä investoinnit työterveyshuollon palveluihin vuosina 2008-2018.

Vuosikatsaus paljastaa, että työkyvyttömyys maksoi vuonna 2018 suomalaisyrityksille keskimäärin 6,13 prosenttia palkkasummasta tai 2 558 euroa henkilötyövuotta kohden. Koko Suomen yrityssektoriin suhteutettuna puhutaan 3,6 miljardin vuosittaisesta kustannuksesta.

Vuosien 2008 ja 2018 välillä tekemättömän työn kustannukset ovat laskeneet suurissa yrityksissä keskimäärin 1,39 prosenttiyksikköä palkkasummaan suhteutettuna (kuva). Jos kaikki suomalaiset yksityiset ja julkiset työnantajat saavuttaisivat saman tuloksen, säästöä syntyisi 1,5 miljardia vuodessa.

Tekemättömän työn kustannus % palkkasummasta

*) Vuosikatsauksen koko historian aikana tutkimukseen on osallistunut 250 yritys- ja valtiosektorin organisaatiota. Tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden toimialat vaihtelevat raskaasta teollisuudesta palvelualoihin ja asiantuntijaorganisaatioihin. Tutkimusmenetelmänä on Terveystalo Kustannusanalyysi, joka tuottaa kokonaiskuvan tekemättömästä työstä aiheutuvista keskeisistä kustannuksista ja niiden kehityssuunnasta.

Terveystalo Kustannusanalyysi

Tietoa tehokkaampaan työkykyjohtamiseen ja työterveystoimintaan.

Tekemättömään työhön liittyvät kustannustiedot ovat organisaatioissa usein hajallaan eri tietolähteissä ja eri henkilöiden vastuulla, jonka vuoksi kustannusten kokonaistasoa on vaikea hahmottaa ja hallita.

Terveystalo Kustannusanalyysin tietolähteenä olevat tekemättömän työn kustannuserät ovat kaikille työnantajille pakollisia kustannuksia, joiden tasoon työnantajat voivat kuitenkin omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi. Terveystalo Kustannusanalyysi tuottaa kokonaiskuvan tekemättömästä työstä aiheutuvista keskeisistä kustannuksista ja niiden kehityssuunnasta. Kokonaiskuva auttaa vertailemaan oman organisaation kustannustasoa yleiseen sekä toimialan kustannustasoon ja helpottaa poikkeamien ja täten mahdollisen säästöpotentiaalin löytämistä. Analyysimenetelmä on jäljitettävä, riippumaton ja yhteismitallinen.

Terveystalo Kustannusanalyysi tuo työkykyjohtamiseen yrityksen taloutta tukevan tarkastelukulman avaten selkeästi sekä kustannukset että säästöpotentiaalin. Kustannusanalyysi auttaa myös yritystä asettamaan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet työkykyjohtamiselle.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kustannusanalyysista
yrityksellesi tai organisaatiollesi!

Ota yhteyttä