Koronarokottamisen lisääminen työterveyssopimukseen

Organisaatiot, joilla on toimintaa usealla paikkakunnalla, rokotetaan eri paikkakunnilla aina kuntakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti. Mahdollista henkilöstöllesi pääsy rokotuksiin Terveystalossa ilman ylimääräistä viivettä, ja lisää koronarokottaminen jo nyt kuuluvaksi organisaationne työterveyssopimukseen täyttämällä alla oleva lomake.
Palvelu on tarkoitettu vain organisaatioille, joilla on Terveystalon kanssa voimassaoleva työterveyssopimus. Huomioithan, että kun olet lisännyt koronarokotuksen yrityksesi työterveyssopimukseen, tiedotamme työntekijöitäsi rokotusten käynnistymisestä, jos he ovat antaneet Terveystalolle luvan viestintään. Jokainen henkilö voi hallinnoida omia lupia ja suostumuksiansa Terveystalon sovelluksessa.

Hinta yritykselle

Rokotusaine on maksuton, mutta joissain kunnissa rokotustyö ja tarvikemaksu veloitetaan yrityksiltä, jos rokotukset annetaan työterveydessä. Koronarokotuksen työ- ja tarvikemaksu on 26,60 €/käynti, ja nykyisillä rokotteilla käyntejä tulee jokaiselle kaksi.

Kela korvaa rokottamisesta työnantajalle aiheutuvat kulut työterveyshuollon korvausluokassa 1, kun rokottajana on työterveyshoitaja. 27.3. alkaen koronarokottamisen korvaus laajenee työterveyshuollossa siten, että sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 10 €/käynti, kun rokottajana on sairaanhoitaja.

Nopean ja tehokkaan rokottamisen varmistamiseksi Terveystalossa rokotustyötä tekevät sekä työterveys- että sairaanhoitajat.

Huomioitavaa

Rokotuspäätökset tehdään kuntakohtaisesti ja toimintamalli sekä aikataulu voi vaihdella, jos yrityksesi toimii usealla paikkakunnalla. 

Päätösten aikataulu ei ole tiedossa, ja on mahdollista, että niitä saadaan vasta hyvin lähellä rokottamisen aloittamista.

Mikäli lisäät koronarokottamisen työterveyssopimukseesi, mutta yrityksesi käytössä ei vielä ole Työterveys Extranet-tunnuksia, lähettämällä oheisen lomakkeen avaamme yrityksellesi tunnukset järjestelmään työntekijätietojen ajantasaista ylläpitoa varten.

Koronarokottamisen lisääminen työterveyssopimukseen
Haluan lisätä henkilöstön koronarokottamisen työterveyssopimukselle. Samalla yritykseni sitoutuu ajantasaiseen työntekijätietojen ylläpitoon sujuvan rokottamisprosessin varmistamiseksi.