Työterveyspalvelut - Terveystalo

Vaikuttavat työterveyspalvelut

Riittää, että tunnet yrityksesi. Meidän tehtävämme on tarjota juuri oikea ratkaisu henkilöstösi työkyvyn edistämiseen ja hyvinvointiin.

Millainen työ, sellainen Terveystalo. Palvelemme yli 23 400 työnantajaa ja noin 689 000 työntekijää kaikilta toimialoilta. Laajin potilastietokanta mahdollistaa sen, että tunnemme suomalaisten terveyden, työntekijät ja työn vaatimukset – valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ainutlaatuisten digitaalisten työkalujen sekä asiantuntemuksemme avulla voimme kohdentaa asiakkaidemme tarpeisiin ratkaisun, joka edistää yrityksen, työyhteisön ja työntekijän hyvinvointia ja tuottavuutta. Hyvä työterveys on etu työntekijälle ja rakentaa positiivista mielikuvaa työnantajasta. Tutustu palveluihimme alla ja ota yhteyttä. Voit myös valita yrityksellesi sopivimman työterveyspalvelun tästä.

Työterveyden moniammatillinen tiimimme on apunasi aina sopivan palvelukokonaisuuden valinnasta lähtien kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja tulosten mittaamisessa.

Vaikuttavan työterveyden rakennusaineet

Paras tapa leikata kustannuksia on olla synnyttämättä niitä

Ennaltaehkäisevä työterveys toimii tehokkaasti, kun sen pohjana on tarkka työpaikan ja olosuhteiden tuntemus ja yhteisesti sovittu toimintasuunnitelma. Työn vaatimusten ymmärtäminen, työkykyriskien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä. Työterveyden moniammatillinen asiakastiimimme on apunasi toimenpiteiden suunnittelusta, käytännön toteutukseen ja tulosten mittaamiseen.

Ennaltaehkäisevään työterveyteen kuuluvat mm.

  • Työterveystarkastukset (mm. altisteiset, lakisääteiset, suunnatut, ikäryhmät)
  • Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit
  • Työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
  • Työntekijöiden ohjaus kuntoutukseen
  • Tietojen anto ja neuvonta

Työkykyvalmennuksella takaisin työelämään

Työkykyvalmennus on ammatillisen kuntoutuksen muoto ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä johtuen. Työkykyvalmennus auttaa löytämään työntekijälle parhaan ratkaisun juuri hänen tulevaisuutensa kannalta. Ennakoimalla mahdollista työkyvyttömyyttä voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja pienentää mahdollista eläkeriskiä.

Lue lisää

Nopeasti hyvään hoitoon ja takaisin tuottavaan työhön

Nopea hoidon aloittaminen ja sujuvat hoitopolut lyhentävät sairauspoissaolon pituutta, vähentävät työkykyriskejä ja laskevat kustannuksia merkittävästi. Terveystalossa kaikki tarvittava osaaminen on saman katon alla. Sujuvat hoito- ja diagnostiikkapalvelut ja laaja erikoisalaosaamisemme mahdollistavat nopeat hoitopolut.

Yhtenäisen potilastietojärjestelmän ansiosta kaikki tieto kulkee nopeasti: työterveyden kokonaiskuva on aina hallinnassa ja monipuolisesti raportoitavissa. Yhtenäiset toimintamallit korvauskäsittelystä tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa tukevat tehokasta työkykyriskien hallintaa.

Panos työhyvinvointiin lisää organisaation tuottavuutta

Työhyvinvointi lisää tutkitusti organisaation tuottavuutta. Tehtävämme on tukea ja valmentaa johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä - olemme mukana yrityksesi ja organisaatiosi kasvussa, kehityksessä ja muutostilanteissa.

Lue lisää

Työhyvinvointi

Hyvinvointi- ja valmennuspalvelumme täydentävät työterveystoimintaa ja jatkavat usein työterveydessä aloitettuja toimenpiteitä.

Lue lisää

Hammashoito

Työterveyshammashoidon palveluilla voit parantaa henkilöstösi työterveyttä. Suun terveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää

Digitaalinen asiointi

Työterveystoiminnasta kertyvän tiedon jatkuva analysointi ja jalostaminen parantaa vaikuttavuutta ja kokonaisuuden hallintaa.

Lue lisää
 

Valitse yrityksellesi sopivin työterveyspalvelu

Valitse ehdotuksistamme
 

Edut työntekijöille

Jokainen työntekijäsi on etuasiakkaamme. Etuasiakkuus tukee henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

  • Kannustamme omatoimisuuteen ja vastuuseen terveydestä ja tarjoamme tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista
  • Tarjoamme rahanarvoisia etuja yksityisesti maksettavista terveyspalveluista työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen
  • Etuasiakkuus on maksuton ja automaattinen eikä edellytä liittymistä
  • Edut ovat voimassa kaikkialla Suomessa

Etuasiakkuus

Tiedätkö mitä työterveydessä käytetyt käsitteet tarkoittavat?

Lataa Työterveyden ABC
 

Tiedätkö mitkä ovat tekemättömän työn kustannukset?

Lue lisää