Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Paras tapa leikata kustannuksia on olla synnyttämättä niitä.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto toimii tehokkaasti, kun sen pohjana on tarkka työpaikan ja olosuhteiden tuntemus ja yhteisesti sovittu toimintasuunnitelma. Työn vaatimusten ymmärtäminen, työkykyriskien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä. Työterveyden moniammatillinen asiakastiimimme on apunasi toimenpiteiden suunnittelusta, käytännön toteutukseen ja tulosten mittaamiseen.

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat mm.

  • Työterveystarkastukset (mm. altisteiset, lakisääteiset, suunnatut, ikäryhmät)
  • Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit
  • Työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus
  • Työntekijöiden ohjaus kuntoutukseen
  • Tietojen anto ja neuvonta

Tiedätkö mitä tekemätön työ maksaa?

Lue lisää

Työkykyvalmennus

Työkykyvalmennus on ammatillisen kuntoutuksen muoto ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä johtuen. Työkykyvalmennus auttaa löytämään työntekijälle parhaan ratkaisun juuri hänen tulevaisuutensa kannalta. Ennakoimalla mahdollista työkyvyttömyyttä voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja pienentää mahdollista eläkeriskiä.