Webinaarisarja

Työkykyjohtaminen kiihtyvän muutostahdin sykkeessä

Jakso 3: Työuupumus on uusi kansantauti – miten työntekijän mielen hyvinvointia tuetaan muutosten keskellä? 

Webinaarijakso torstaina 14.10. klo 8.30-9.00

Työyhteisöön mahtuu monenlaisia tarinoita, persoonia ja tilanteita. Työkykyjohtamisen teemoja käsittelevän webinaarisarjamme kolmannessa jaksossa keskitymme työuupumukseen. Jaksossa vastaava työterveyslääkärimme Heini Ahveninen ja työterveyspsykologimme Annamari Heikkilä keskustelevat työuupumuksen kehittymisestä ja haasteista, joita työ voi asettaa mielen hyvinvoinnille. Lisäksi pureudutaan siihen, millaisilla keinoilla uupunutta työntekijää johdetaan eteenpäin ja miten työterveys voi olla esimiehen sekä uupuneen työntekijän tukena. 

Webinaarisarjamme syventyy käytännönläheisin esimerkein työkykyjohtamiseen keskittyen erityisesti mielen hyvinvointiin. Tutustu myös tallenteisiin ensimmäisestä ja toisesta jaksosta, joissa aiheina ovat olleet työkykyriskien ennakointi ja työyhteisön hyvinvointi sekä työkyky. 

 

Sarjan kolmannessa jaksossa keskustelemassa ovat työterveyspsykologimme Annamari Heikkilä ja vastaava työterveyslääkärimme Heini Ahveninen.

Webinaarisarjan jaksot

Miten työkykyriskejä ennakoidaan tekoälyn tuella?

1. jakso torstaina 19.8. kello 8.30–9.00

Tekoäly, kyselyt, digitaaliset ratkaisut ja lääketieteellinen asiantuntemus mahdollistavat työkykyriskien luotettavan ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn. Ensimmäisessä jaksossamme pureudumme siihen, miten työkykyriskejä on mahdollista ennakoida. Vastaamme webinaarin aikana mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä työkykyjohtaminen tarkoittaa ja miksi se on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta?
 • Miksi työkykyriskien ennakoinnin merkitys on kasvanut?
 • Minkälaiset työkykyriskit ovat tällä hetkellä yleisiä?
 • Mikä merkitys kyselyillä ja selvityksillä on työkykyriskien ennakoinnin kannalta?
 • Minkälaisia digitaalisia ratkaisuja riskien ennakoinnissa voi hyödyntää?
 • Miten Terveystalon malli tukee työkykyriskien ennakointia ja ennaltaehkäisyä?

Miten työyhteisön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään datan ja työkykyjohtamisen voimin?

2. jakso torstaina 30.9. kello 8.30–9.00

Yhteen työyhteisöön voi mahtua monenlaisia tarinoita, persoonia ja tilanteita. Webinaarisarjan toisessa jaksossa keskitymme työyhteisön työkyvyn nykytilan seurantaan ja hyvinvoinnin johtamiseen. Jaksossa aiheesta on keskustelemassa johtava epidemiologimme Simo Taimela ja johtava työterveyspsykologimme Antti Aro. Vastaamme jakson aikana seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten arvioida työyhteisön työkyvyn nykytilaa?
 • Miten työhyvinvointi vaikuttaa työkykyyn?
 • Minkälaisilla toimintamalleilla voi johtaa työyhteisön työkykyä?

Työuupumus on uusi kansantauti – Miten työntekijän mielen hyvinvointia tuetaan muutosten keskellä?

3. jakso torstaina 14.10. kello 8.30–9.00

Yleistyvä työuupumus on noussut otsikoihin yhden jos toisenkin kerran. Kolmannessa jaksossa vastaava työterveyslääkärimme Heini Ahveninen ja työterveyspsykologimme Annamari Heikkilä käsittelevät mielen hyvinvointia ja työuupumusta työkyvyn näkökulmasta. Vastaamme jakson aikana seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä asiat ovat mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä töissä?
 • Mitkä asiat voivat aiheuttaa haasteita mielen hyvinvoinnin osalta työympäristössä?
 • Miten työuupumus kehittyy?
 • Minkälaisilla keinoilla uupunutta työntekijää voi yhteistyössä johtaa eteenpäin?
 • Miten esimies voi yhteistyössä työterveyden kanssa johtaa yksilön hyvinvointia?