Hyvinvoinnista organisaatiosi ja yrityksesi voimavara Terveystalon Terve Työpaikka™ -toimintamallin avulla

27.9.2018

Uuden Terve Työpaikka™ -toimintamallin tavoitteena on tuoda esiin potentiaali, joka ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla on yritysten ja organisaatioiden menestyksessä. Terve Työpaikka edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä esimiesten ja johtajien taitoa johtaa – asioita, jotka tutkitusti lisäävät tuottavuutta ja menestystä.

Suuhygienistin vastaanotto

Terveystalon uuden Terve Työpaikka -toimintatavan lähtökohtana on ajatus siitä, että parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset auttavat organisaatioita voimaan hyvin. Kun hyvinvoivat ihmiset työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi, tekevät he parasta tulosta he ovat motivoituneita ja sitoutuneita, ja tuottavat työssään työnantajan kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kannalta arvokasta ja ainutlaatuista lisäarvoa.

Uusi toimintamalli auttaa panostamaan neljään selkeään osa-alueeseen, joista kaikilla on rooli terveen työpaikan rakentajina: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen. Jokaisella osa-alueella on tunnistettuja tekijöitä, joista huolehtimalla ja joihin panostamalla saadaan valjastettua potentiaali kohti parempaa tulosta.

Uusi toimintamalli panostaa herkempään kuunteluun ja yhteistyöhön

Minkälainen on terve työpaikka? Terveessä työpaikassa työ on turvallista, sujuvaa ja tuloksellista. Siellä on terve organisaatiokulttuuri ja hyvä ilmapiiri, jossa hyvinvoivat työntekijät antavat parastaan. Työntekijät myös kokevat, että heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heitä kannustetaan pitämään huolta itsestään. Terveessä työpaikassa johtajat osaavat johtaa. Hyvinvoiva yritys tai organisaatio on myös haluttu kumppani ja houkutteleva työnantaja, joka pääsee valitsemaan parhaat.

-          Jotta työpaikka olisi terve, jokaisen neljän osa-alueen on toimittava.  Jos yksikin näistä on heikolla tasolla, se vaikuttaa muihin osa-alueisiin ja heikentää kokonaisuutta. Tilanne ja painotukset eri osa-alueilla voivat toki vaihdella organisaatioittain, kehityskaaren aikana tai taloustilanteen mukaisesti, sanoo työterveyden ylilääkäri Unto Palonen Terveystalosta.

Terve työ-palapeli

Parhaan potentiaalin valjastamiseksi toimintamalli ohjaa työterveystiimiä ja -asiantuntijoita entistä aktiivisempaan kuunteluun ja yhteistyöhön henkilöstöjohdon ja esimiesten kanssa.  Työkykyä ja hyvinvointia tuottavia ratkaisuja on tärkeä suunnitella myös yhteistyössä työntekijöiden, vakuutusyhtiön ja työsuojelun kanssa. Kaikkien on jaettava yhteinen tavoite, jotta parhaisiin tuloksiin päästään.

-          Laajan tietokantamme kautta saamme merkittävää tietoa työkykyyn, -hyvinvointiin ja -tyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Meidän tehtävämme on analysoida signaaleja yhdessä työnantajan kanssa ja tuottaa ratkaisuja, jossa työterveystiimit ja työelämän osaajat yhdistävät voimansa. Perinteisempiä tiimejä täydennetään esimerkiksi mielen hyvinvointiin erikoistuneilla asiantuntijoilla tai kumppaneilla, jotka tarjoavat liikuntapalveluita, kertoo Palonen.

Muuttuva työelämä – uudistuva työterveys

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja vaatii ihmisiltä paljon. Megatrendit kuten digitalisaatio, globalisaatio ja väestön ikääntyminen ovat muutoksen ajureita. Tekoäly ja automatisaatio muuttavat työn tekemistä monella toimialalla. Osa- ja määräaikainen työ sekä työn pirstaloituminen lisääntyvät. Nämä vaativat työntekijöiltä ja myös työnantajilta uudenlaista ajattelua, asennetta ja osaamista. Johtamisella ja työkulttuurilla on ongelmien ennaltaehkäisyssä iso merkitys, siksi esimiesten johtamiskykyyn kannattaa panostaa.

-          Muutoksen vauhti on kovaa, eivätkä työntekijät ole pysyneet vauhdissa mukana. Tämä lisää kognitiivista kuormitusta, stressiä ja paineita, mikä näkyy esimerkiksi mielenterveysongelmien yleistymisenä. Esimiehiltä ja johdolta odotetaan kykyä ja taitoa johtaa eri tilanteissa, ja myös omasta jaksamisesta on muistettava pitää huolta, sanoo Palonen.

Työnantajat tarvitsevat keinoja pitää huolta työntekijöistään. Uusia malleja, kuten ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen chat-palveluita nuorille työntekijöille, toteutetaan jo nyt yhteistyössä työterveyden kanssa.  Myös koko Terve Työpaikka -toimintamalli on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Lisäksi olemme hyödyntäneet tietokannassamme olevaa työelämää ja työterveyttä koskevaa dataa.

- Haluamme vaikuttaa siihen, että jo lähitulevaisuudessa työpaikoilla voidaan paremmin. Ihmisten hyvinvointi näkyy positiivisesti yritysten ja organisaatioiden tuloksessa. Se on työnantajille myös vahva rekrytointivaltti. Siksi haluamme haastaa asiakkaamme rakentamaan kanssamme terveitä työpaikkoja.

Lisätietoja saat omalta työterveysyhteyshenkilöltäsi. 
Tutustu myös Terve Työpaikka™ -toimintamalliin sivullamme:
www.terveystalo.com/tervetyopaikka