Välittävä työnantaja tukee eläköityviä elämänmuutoksessa

18.10.2018

Eläkkeen lähestyessä ihmiset ovat suuren elämänmuutoksen edessä. Miten teillä huolehditaan muutoksen sujuvuudesta? Työnantajalla on monenlaisia keinoja tukea eläköityvää. Yksi näistä on tarjota vapaaehtoinen terveystarkastus, jonka tarkoituksena on paitsi tarkastaa eläköityvän terveydentila myös valmistaa häntä uudenlaisen arjen kohtaamiseen.

Eläköityminen

Työnantajalta odotetaan työntekijöiden vastuullista huomioon ottamista koko ajan vahvemmin, ja esimerkiksi laajan työterveyden järjestäminen voi toimia työnantajan kilpailuetuna. Yhdeksi erottautumiskeinoksi on myös nousemassa se, miten hyvin työnantaja kohtelee työelämästä eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään. Yritysten laatiessa työterveystiimin kanssa vuosittaista toimintasuunnitelmaa yhä useampi haluaakin sisällyttää siihen eläköityvän terveystarkastuksen.

– Moni työnantaja haluaa huolehtia siitä, että eläkkeelle jäävällä on hyvät työkalut terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen myös työuran päätyttyä. Tämä luo myös osaltaan myönteistä työnantajamielikuvaa ja kokemusta siitä, että työnantaja välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Myös me Terveystalossa hoidamme asiakkaitamme pitkäjänteisesti, jolloin saamme henkilön terveydestä mahdollisimman kattavan kuvan ja voimme tarjota hänelle parasta mahdollista hoitoa, Terveystalon kehitysjohtaja Semra Räikkönen sanoo.

Yleensä eläköityvän terveystarkastus tehdään noin puoli vuotta ennen työuran päättymistä. Jotta Terveystalo osaa ottaa ajoissa yhteyttä eläkkeelle jääviin työntekijöihin, on yrityksen henkilöstöhallinnon ammattilaisten hyvä sopia terveystarkastuksesta hyvissä ajoin.

– On tärkeää, että ehdimme kutsua työntekijän terveystarkastukseen riittävän ajoissa ennen eläköitymistä. Näin saamme terveystarkastuksesta parhaan hyödyn irti, kun eläköityvä ehtii itse valmistautua suureen elämänmuutokseensa rauhassa etukäteen, pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan johtava työterveyshoitaja Sanna Pussinen Terveystalosta kertoo.

Mitä eläköityvällä on mielen päällä?

Eläköityvän terveystarkastus kuuluu työterveydessä lakisääteisesti heille, jotka tekevät työtä, josta voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Terveystarkastuksesta voi kuitenkin olla apua jokaiselle suuren elämänmuutoksen äärellä.

– Moni on kuulunut työnantajan tarjoaman työterveyden piiriin vuosien ajan, jolloin terveydenhuolto on sujunut lähes huomaamatta ja työntekijä on kutsuttu automaattisesti säännöllisiin terveystarkastuksiin. Eläkkeen kynnyksellä kukin joutuu kuitenkin erikseen miettimään, miten terveydenhuollon jatkossa haluaa hoitaa, Pussinen huomauttaa.

Eläköityvän terveystarkastuksessa valmistaudutaan uudenlaiseen arkeen ennen kaikkea keskustelemalla työterveyshoitajan kanssa suureen elämänmuutokseen liittyvistä mieltä askarruttavista asioista. Monelle aiemmin tuttu arki on rakentunut pitkälti työn ympärille.

– Eläkkeelle jäävä ei välttämättä tarvitse apua minkään sairauden hoitoon. Töistä pois jääminen on kuitenkin itsessään suuri mullistus, joka pakottaa jokaisen rakentamaan arkensa ja ajankäyttönsä uudelleen. Tällöin onkin hyvä miettiä, mihin vapautuvan aikansa jatkossa käyttää, jotta arki säilyisi mielekkäänä. Eläkkeelläkin on erityisen tärkeää pitää huolta elämän peruspalikoista kuten sosiaalisista suhteista, liikunnasta, unesta ja tasapainoisesta ruokavaliosta, Pussinen muistuttaa.

Lisäksi eläköityvältä mitataan tärkeät veri- ja muut arvot ja hänelle laaditaan henkilökohtainen Oma Suunnitelma -nimellä kulkeva terveyssuunnitelma, jossa sovitaan sopivista tavoitteista ja niiden seurannasta. Tarvittaessa työntekijä ohjataan jatkohoitoon fysioterapiaan tai psykologille.

– Oma Suunnitelmaan kirjataan ylös sen hetkinen terveydentila sekä seurantaa tai hoitoa vaativat seikat kuten kohonnut verenpaine, uniapnea tai astma. Oma Suunnitelman myötä muistutamme henkilöä aina ajoissa tulevista säännöllisistä tarkastuksista sekä rokotuksista. Suunnitelmaan kirjataan myös oleelliset ohjeet itsehoitoon ja sen kautta henkilö itse voi olla suoraan hoitajaan yhteydessä sekä toisin päin, Pussinen sanoo.

Läksiäislahjaksi vuositarkastus

Pussinen vinkkaa, että mikäli työnantaja miettii eläköityvälle sopivaa läksiäislahjaa, on eläkeläisen ensimmäinen terveyden vuositarkastus hyvä vaihtoehto. Kun henkilö käy puoli vuotta ennen eläkkeelle jäämistä eläköityvän terveystarkastuksessa, on seuraavan terveystarkastuksen aika siitä noin vuoden kuluttua.

– Terveystarkastuksissa on hyvä käydä säännöllisesti eläkkeelläkin. Vuositarkastuksessa hoitaja tarkistaa, ovatko eläköityvän terveystarkastuksessa todetut asiat kehittyneet tavoitteiden mukaan. Lisäksi hoitoa jatketaan ja seurataan muuten Oma Suunnitelman mukaan. Yrityksen henkilöstöhallinnon ammattilaiset voi kysyä lahjakortista lisää Terveystalon omalta hoitajalta, Pussinen vinkkaa.

Lue lisää vuositarkastuksesta täältä.