Työyhteisö tukee, mutta pomoa ei pidetä reiluna

20.8.2019

Suomalaisten työpaikkojen johtamisessa korostuu edelleen tuttu helmasynti: työntekijät kokevat vaikutusmahdollisuudet oman työn kannalta tärkeisiin päätöksiin heikoksi. Tämä selviää touko-kesäkuussa toteutusta Terve Työpaikka Pulssi -kyselystä, johon vastasi yli 28 000 Terveystalon työterveysasiakasta.

Vaikutusmahdollisuuksien lisäksi heikoimmat arvosanat saivat esimiehen toiminnan oikeudenmukaisuus ja tunneperäistä motivaatiota mittaava väittämä ”Minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin.” Sen sijaan työyhteisö koettiin voimavaroja kasvattava tekijänä: suurin osa koki, että saa tarvittaessa apua tai tukea kollegoilta.

Tulosten perusteella näyttäisi myös siltä, että suomalaisilla työpaikoilla on onnistuttu viestimään hyvin työn tavoitteet. Mitä tulokset kertovat kokeneelle työterveyspsykologille?

”Kehityskeskustelu- sekä one-to-one-keskustelukäytännöt alkavat olla vakiintuneita, mikä edesauttaa tavoitteiden selkeyttä. Viime vuosina on myös entistä enemmän panostettu työyhteisötaitojen kehittämiseen, kun on ymmärretty, että niiden hallinta on olennainen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamisessa. Tämä voi pikku hiljaa alkaa näkymään sosiaalisten tuen lisääntyneinä kokemuksina”, kertoo johtava työterveyspsykologi Anne Rantala.

Vaikutusmahdollisuudet ja hyvä johtaminen parantavat tuottavuutta

Palvelevan ja valmentavan johtamisen taidoissa saattaisi yrityksissä kuitenkin olla vielä parantamisen varaa. Oikeudenmukaisuuden tunne kohenee, mitä enemmän asioista keskustellaan ja niitä perustellaan.

”Kokemukseni mukaan johtaminen keskittyy edelleen paljon prosessien ja tuottavuuden ympärille. Taustalla voi olla myös epärealistisia odotuksia siitä, että mihin työntekijän pitäisi saada vaikuttaa. Esimiehet eivät myöskään aina voi kertoa avoimesti kaikkien päätösten taustoja, mikä voi ylläpitää epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Yksittäisten työntekijöiden työmäärät ovat myös kasvaneet ja epäoikeudenmukaisuuden tunteen herättää helposti se, jos koetaan, että kaikilta ei vaadita samaa”, Rantala huomauttaa.

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön näyttelevät keskeistä roolia myös paljon puhuttujen mielenterveysongelmien vähentämisessä. Hyvien vaikutusmahdollisuuksien on todettu olevan yhteydessä ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden vähentymiseen sekä ylipäätään kuormittavien tekijöiden kielteisten terveysvaikutusten lievenemiseen.

Tämän lisäksi vaikutusmahdollisuuksien on todettu tutkimuksissa selvästi lisäävän motivaatiota ja siten työn tuottavuutta. Suuri työmäärä yleensä vähentää vaikutusmahdollisuuksien tunnetta, koska silloin työstä tulee helposti pakkotahtista. Pulssi-kyselyn tulokset herättelevätkin pohtimaan, että voisiko mielenterveyttä edistää kehittämällä johtamista entistä palvelevampaan suuntaan.


Terveystalo tarjoaa osana Terve Työpaikka -toimintamallia yritysasiakkailleen maksuttoman mahdollisuuden seurata työntekijöidensä kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen aktiivisuudesta. Tilannekuva rakentuu kevyen, yhdeksän kysymystä sisältävän Terve Työpaikka Pulssi -kyselyn avulla. Neljä kertaa vuodessa toteutettavan kyselyn ovat rakentaneet Terveystalon työterveyspsykologit. Syksyn kysely toteutetaan elo-syyskuun vaihteessa ja vuoden viimeinen 11.11. alkaen. Kyselyn tuottamia tietoja tarkastellaan organisaatiotasolla, nimettömänä ja yksityisyyden suoja huomioiden. Työnantaja saa ohjausryhmässä käsiteltävän ryhmäraportin, mikäli vastanneita on vähintään 20 kpl.