Työpaikkaselvitys on työterveysyhteistyön kulmakivi

27.8.2018

Työpaikkaselvitys on tehokas tapa määritellä työpaikan terveysriskit sekä kuormitustekijät. Erityisesti psykososiaaliset kuormitustekijät ovat yleistyneet muuttuvassa työelämässä ja siksi nousseet myös Terveystalon työpaikkaselvitysten keskiöön. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisen varmistamiseksi työpaikkaselvitys suositellaan tehtäväksi 3–5 vuoden välein.

Palaveri

Työntekijöiden hyvinvoinnin varmistamisessa on toimiva työterveys ensisijaisessa asemassa. Jokainen työpaikka on erilainen ja siksi työterveyden tavoitteiden määrittäminen ja toimenpiteiden kohdentaminen tulee suunnitella huolellisesti. Hyvä työpaikkaselvitys toimii tuloksellisen työterveystyön kivijalkana ja auttaa tehokkaan työkyvyn ylläpitämisessä ja säästämään tekemättömän työn kustannuksissa. Lakisääteinen työpaikkaselvitys on myös Kela-korvausten edellytys.

- Huolella tehdyt työpaikkaselvitykset ovat vaikuttavan työterveysyhteistyön selkäranka, sillä niiden perusteella suunnitellaan työterveystyön sisältö. Mitä paremmin työpaikkaselvitys on tehty, sitä oikeammin ja tehokkaammin palvelut voidaan kohdentaa työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi, kertoo johtava työterveyshoitaja Tuija Berg Terveystalosta.

Mikä työpaikkaselvitys?

Työpaikkaselvityksessä luodaan työpaikan edustajien ja työterveystiimin kanssa yhteinen kuva työpaikan olosuhteista. Sen perusteella suunnitellaan ratkaisuehdotukset ja toimintasuunnitelma työntekijöiden työterveyden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Selvityksessä arvioidaan työympäristön, työn ja työyhteisön kuormitustekijöitä sekä huomioidaan erilaiset työtehtävät ja olosuhteet työpaikalla. Selvityksen taustaksi voidaan tehdä henkilöstölle ja esimiehille digitaalinen esitietokysely, jonka tulokset käydään huolella läpi ennen varsinaista työpaikalla tehtävää selvitystä.

- Esiselvityksessä koko henkilöstön on mahdollista kertoa työolosuhteista ja omista tuntemuksistaan. Sen avulla saamme erittäin tärkeää tietoa työpaikkaselvityksen pohjalle. Kun kysely tehdään digitaalisesti, voimme raportoida ja seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta säännöllisesti, kertoo Tuija Berg.

Työpaikkaselvitystä voidaan tarpeen mukaan täydentää niin sanotulla suunnatulla työpaikkaselvityksellä, kun esimerkiksi on tarve tarkastella laajemmin työergonomiaa tai jotain muuta työn sujuvuuteen vaikuttavaa tekijää. Suunnattuihin selvitykseen osallistuu tällöin aina kyseiseen aihe-alueeseen erikoistunut työterveyden asiantuntija.

Jatkuva muutos näkyy työelämässä - psykososiaaliset kuormitustekijät paremmin esille

Työn tekemisen murros ja muuttuva työelämä kuormittavat työntekijöitä psykososiaalisesti. Terveystalon keväällä uudistuneessa työpaikkaselvityksessä otetaankin entistä paremmin huomioon psykososiaaliset työolosuhteet. Kuormitustekijöihin voidaan puuttua vain, kun työyhteisö ja työn luonne ovat tuttuja.

Psykososiaalisia olosuhteita selvitetään esitietokyselyn ja esimiehen haastattelun avulla. Esimiestä haastattelemalla huomioidaan esimerkiksi johtamisen vaikutus työntekijöiden jaksamiseen. Haastattelussa käsitellään työpaikan psykososiaalisia olosuhteita, kuten johtamiskäytäntöjä, organisointia ja työprosesseja.

- Työpaikkaselvityksissä painotettiin pitkään ergonomia-asioita. Niiden rinnalla olemme yhä enemmän keskittyneet hyvinvointiin ja psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja niiden arvioimiseen. Jatkuva muutos ja uuden opettelu näkyy työelämässä meillä kaikilla ja se lisää psykososiaalista kuormitusta, kuvaa johtava työterveyspsykologi Antti Aro Terveystalosta.

Ergonomia-asioissa on menty huima harppaus eteenpäin, mutta vielä on myös tehtävää. Tuija Berg kertoo, että työpaikoilla panostetaan aiempaa enemmän oikeanlaisiin kalusteisiin, mutta ihmiset eivät vielä osaa tarpeeksi hyvin hyödyntää niiden ja erilaisten työtilojen mahdollisuuksia.

- Työskentelemme edelleen melko passiivisesti. Työasentoa olisi hyvä vaihtaa säännöllisesti työpäivän aikana. Eteenpäin on menty siinä, että työpaikan riskejä ja altisteita tunnistetaan ja niihin puututaan hyvin. Toisaalta psykososiaaliseen puoleen ja työkyvyn johtamiseen ei aina itse löydetä keinoja puuttua. Näissä työpaikat tarvitsevat yhä enemmän tukea, Berg kertoo

Mikäli yritykselläsi ei ole ajantasaista työpaikkaselvitystä, otathan yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi.