Työkyvyttömyys syö liiketoimintaa ja tulosta

5.9.2016

Paljonko organisaatiosi työntekijöiden työpanoksesta jää vuosittain käyttämättä työkyvyttömyyden takia? Vuonna 2015 julkistetun Tekemättömän työn vuosikatsauksen mukaan työkyvyttömyyden hinta on Suomessa noin 5 miljardia euroa, mutta sen kustannuksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi työkykyjohtamisella.

Työkyvyttömyys syö liiketoimintaa ja tulosta

Viime vuoden vuosikatsauksessa tekemättömän työn kustannusten eli sairauspoissaolojen, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, työkyvyttömyysmaksun ja työterveystoiminnan kustannusten vaihteluväli yksittäisissä organisaatioissa oli huima: 3,2–11,5 prosenttia palkkasummasta. Työkyvyttömyydellä on myös kansantaloudellista merkitystä. Vuosikatsauksen mukaan sen kustannukset ovat Suomen yksityissektorilla vuosittain arviolta 4,5–5 miljardin euroa. Vuoden 2015 tulosraporttiin voit tutustua tarkemmin täältä.

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Tulokset osoittavat, että tekemättömän työn kustannuksia voidaan vähentää merkittävästi työkykyjohtamisella. Tekemättömän työn vuosikatsauksen menestyksekkäimmät organisaatiot ovat onnistuneet vähentämään kokonaiskustannuksia viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2008, mikä tarkoittaa suoraan viittä prosenttiyksikköä lisää viivan alle – vuosittain. Mikäli koko yksityissektorilla päästäisiin vastaaviin tuloksiin, olisi nykytilaan verrattuna saavutettavissa vähintään 1,1 - 1,3 miljardin vuosisäästöt suorissa kustannuksissa.

Tekemättömän työn vuosikatsauksen toteuttavat yhteistyössä Terveystalo, Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, tilintarkastusyhtiö PwC sekä vakuuttajat Elo, Etera, If, Ilmarinen, Keva, Varma ja Veritas. Analyysimenetelmänä käytetään Terveystalo Kustannusanalyysia.

Vuoden 2016 -vuosikatsaustutkimus on käynnissä – mukana vertailussa ensi kertaa myös kuntatyönantajat

Uusi, vuoden 2015 kustannuksia selvittävä tutkimus on parhaillaan käynnissä. Nyt jo kuudennen kerran toteutettavassa vuosikatsauksessa selvitetään kokonaiskustannusta, joka suomalaisyrityksille syntyy suorista sairauspoissaoloista, työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista työkyvyttömyysmaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista ja työterveyden omavastuun mukaisista kustannuksista.

Vuodesta 2010 alkaen kertynyt tutkimusaineisto kattaa lähes 200 organisaatiota ja muodostaa ainutlaatuisen vertailuaineiston. Tänä vuonna mukana ovat ensi kertaa myös kuntatyönantajat yritysten ja valtio-organisaatioiden lisäksi.

Tulokset julkistetaan 16.11.2016. klo 12–16 kutsuvieras- ja mediatilaisuudessa.

Tiedätkö mitä tekemätön työ maksaa organisaatiossasi?

Oman organisaatiosi Tekemättömän työn kustannuksia voi selvittää tilaamalla Terveystalo Kustannusanalyysin. Kustannusanalyysin avulla organisaatio saa omiin tuloksiinsa perustuvan kustannusanalyysiraportin tekemättömän työn kustannuksista ja niiden kehityksestä, mahdollisesta säästöpotentiaalista sekä vertailutietoa, joka kattaa kaikki tutkimukseen osallistuneet organisaatiot ja oman organisaation vertailutoimialan. Kustannusanalyysi sisältää myös asiakaskohtainen raportointitilaisuuden johtopäätöksineen ja toimenpidesuosituksineen.

Pyydä lisätietoja omalta Terveystalon yhteyshenkilöltäsi tai projektipäällikkö Sini Marttilalta, sini.marttila@terveystalo.com