Työkykyjohtaminen toi tuottavuusloikan edelläkävijöille

17.11.2015

Työkykyjohtamisen edelläkävijät erottuvat joukosta tekemättömän työn säästöissä –parhaille yrityksille tunnustusta.

Työkyvyn hyvällä johtamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia henkilöstön hyvinvoinnissa ja säästää tekemättömän työn kustannuksissa. Tekemättömän työn vuosikatsauksen 2015 julkistuksen yhteydessä jaettiin tunnustukset yrityksille, jotka ovat tehneet järjestelmällistä työtä työterveyden ja työhyvinvoinnin eteen. Tunnustusdiplomin saivat Empower, Atria, Meyer Turku ja Osuuskauppa Suur-Savo.  Tunnustukset jaettiin nyt ensimmäisen kerran tutkimusraportin viisivuotisen historian aikana.

– Haluamme kannustaa ja innostaa yrityksiä sitoutumaan vahvemmin työkykyjohtamiseen. Suomalainen yhteiskunta menettää vuosittain noin 5 miljardia tekemättömän työn kustannuksina, kuten sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja ennenaikaisena eläköitymisenä. Nämä kustannukset olisivat suurelta osin vähennettävissä aktiivisella työkykyjohtamisella, toteaa hanketoimikunnan sihteeri, johtaja Lasse Parvinen Terveystalosta.

Tunnustus jatkuvasta kehitystyöstä

Yritykset palkittiin kahdessa kategoriassa: parhaat kehittyjät ja parhaat ylläpitäjät. Mukana olivat yli 100 henkeä työllistävät yritykset. Parhaat kehittyjät -tunnustus myönnetään organisaatiolle, joka on työkykyä johtamalla onnistunut merkittävästi vähentämään tekemättömän työn kustannuksia vähintään kolmen vuoden seurantajakson ajan.  Paras ylläpitäjä -tunnustus myönnetään organisaatiolle, joka on työkykyä johtamalla onnistunut ylläpitämään tekemättömän työn kustannukset erinomaisella tasolla vähintään viiden vuoden seurantajakson ajan oman toimialansa keskitasoon nähden.

Palkitut yritykset edustavat erilaisia toimialoja: Empower energia-, teollisuus- ja telealaa, Atria elintarviketeollisuutta, Meyer telakkateollisuutta ja Osuuskauppa Suur-Savo kaupan alaa.

– Olemme tyytyväisiä, että meillä on hyviä esimerkkejä onnistuneesta työkykyjohtamisesta. Tekemättömän työn kustannus palkkasummaan nähden on laskenut esimerkiksi Atriassa jopa 38 prosenttia vuosina 2008–2014. Se tarkoittaa 5,4 prosenttiyksikön alenemista kustannuksissa yrityksen palkkasummaan suhteutettuna. Tällä on jo merkittävä vaikutus koko yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja kilpailukykyyn, Parvinen sanoo.

Tunnustuspalkinnon saajat valitsi Tekemättömän työn vuosikatsauksen ohjausryhmä, johon kuuluivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijalääkäri ja työryhmän puheenjohtaja Jan Schugk, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula, PricewaterhouseCoopersin (PwC) Healthcare Leader Karita Reijonsaari sekä johtaja ja työryhmän sihteeri Lasse Parvinen Terveystalosta. Näiden organisaatioiden lisäksi vuosikatsauksen yhteistyökumppaneita ovat Elo, Etera, Ilmarinen, If, Varma ja Veritas. Tutkimuksessa käytettiin PwC:n varmentamaa kustannusanalyysimenetelmää.

Lisätietoja:
Lasse Parvinen, johtaja, Terveystalo, p. 040 525 5481, lasse.parvinen@terveystalo.com
Thomas Westerholm, johtaja, Terveystalo, p. 040 511 3176, thomas.westerholm@terveystalo.com

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 170 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com
 
Taustaa palkituista yrityksistä

Atria-konserni

Tekemättömän työn kustannus palkkasummaan nähden on laskenut vuosina 2008–2014 yhteensä 38 prosenttia, mikä tarkoittaa 5,4 prosenttiyksikön kustannusalenemaa yrityksen palkkasummaan suhteutettuna. Tällä ajanjaksolla sairauspoissaoloprosentti on vähentynyt 3,6 prosenttiyksikköä, tapaturmavakuutusmaksu yli 40 prosenttia ja työkyvyttömyysmaksu yli kolmanneksen. Työkyvyttömyyseläkkeiden suhteelliset määrät ja eläkemenot ovat vähentyneet yli 40 prosenttia. Työterveyspanostukset ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2008 vuoteen 2010 mennessä ja tämän jälkeen laskeneet hieman saavuttaen toimialan keskitason.

Empower-konserni

Konsernin tekemättömän työn kustannukset ovat laskeneet vuosina 2013–2014 yhteensä 25 prosenttia, mikä tarkoittaa 2,1 prosenttiyksikön kustannusalenemaa yrityksen palkkasummaan suhteutettuna. Ajanjaksolla sairauspoissaoloprosentti on laskenut 1,3 prosenttiyksikköä, ja tapaturmien määrät ja niistä aiheutuneet poissaolot ovat jopa puolittuneet. Tapaturmavakuutusmaksu on laskenut noin 80 prosenttia vuoden 2011 tasosta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrät ja niiden eläkemenot ovat vähentyneet merkittävästi vuosien 2013–2014 aikana, mikä johtaa suotuisaan maksuluokkakehitykseen lähivuosina. Työterveyshuollon panostuksia on lisätty tarkasti kohdentaen. Kustannukset ovat edelleen vuonna 2014 noin 100 euroa henkilötyövuotta kohden alhaisemmat kuin toimialalla keskimäärin.

Meyer Turku Oy

Tekemättömän työn kustannus palkkasummaan nähden on laskenut vuosina 2008–2014 yhteensä 36 prosenttia, mikä tarkoittaa 3,7 prosenttiyksikön kustannusalenemaa yrityksen palkkasummaan suhteutettuna. Sairauspoissaoloprosentti on lähes puolittunut tällä ajanjaksolla, ja tapaturmavakuutusmaksu on pysynyt lähes koko tarkastelujakson toimialan keskitasoon nähden alhaisella tasolla. Työkyvyttömyysmaksu palkkasummaan suhteutettuna on laskenut noin 20 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeiden suhteelliset määrät ja eläkemenot ovat laskeneet yli 40 prosenttia vuodesta 2012 lähtien. Työterveyspanostuksia on vähitellen kasvatettu toimialan keskitasolle.

Osuuskauppa Suur-Savo

Vuosina 2010–2014 Osuuskauppa Suur-Savon tekemättömän työn kustannukset palkkasummaan suhteutettuna ovat olleet keskimäärin 1,96 prosenttiyksikköä alhaisemmat kuin toimialalla keskimäärin. Ero on ollut keskimäärin 802 euroa henkilötyövuotta kohden.