Työelämän muutos heijastuu toimialojen välisiin eroihin hyvinvoinnissa

17.4.2019

Terveystalon potilasdatan toimialakohtainen vertailu kertoo, että ammatti näyttää vaikuttavan masennus-, stressi- ja ahdistushäiriöiden yleisyyteen. Henkisesti parhaiten voidaan suorittavaa työtä tekevillä toimialoilla, kuten rakennusalalla.

Maaret Helintö, työterveyden kehittämisylilääkäri, Terveystalo

Tyypillisimmät suomalaisten työikäisten diagnoosit: tuki- ja liikuntaelinsairaudet, hengityselinsairaudet ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt nousevat TOP5:seen myös jokaisella Terveystalon potilasdatan 18 toimialalla. Eroja toimialojen välillä löytyy kuitenkin diagnoosien yleisyydestä. Esimerkiksi koulutusalalla, julkisessa hallinnossa ja sosiaali- ja terveysalalla korostuvat toistuvat masennustilat. Rakennusalalla, teollisuudessa ja vesi- ja jätehuollossa sen sijaan ei ilmene masennustilojen uusiutumista lainkaan.

"Toimialojen erot ovat kiinnostavia ja herättävät pohtimaan asioiden syy-seuraussuhteita. Altistaako ammatti mielenterveyden haasteille vai hakeutuuko tietyille aloille sentyyppisiä ihmisiä, jotka ovat alttiimpia tämän tyyppiseen oireiluun?", Terveystalon työterveyden kehittämisylilääkäri Maaret Helintö pohtii.

Mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja työkyvyn säilyttämiseen Helintö peräänkuuluttaa joustavampaa suhtautumista sekä sairauslomaa pohtivan lääkärin, työyhteisöä johtavan esimiehen että itse työntekijän osalta. Monesti pitkää sairauslomaa kuntouttavampaa olisi jatkaa töissä osatyökykyisenä. Se vaatii kuitenkin työnantajalta halukkuutta muokata työtä senhetkistä työkykyä paremmin vastaavaksi.

Tieto auttaa kohdentamisessa

Rakennusala näyttää siis Terveystalon datan perusteella selvinneen varsin hyvin mielen hyvinvoinnin haasteista. Myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta nähdään erityisesti ennaltaehkäisevän työfysioterapian vaikuttavuus.

"Fyysisessä työssä keho kuluu eri lailla kuin meillä toimistotyöläisillä. Erilaiset nivelrikko- ja olkapäädiagnoosit korostuvat vastaanottokäyntien syissä. Sen sijaan sairauspoissaoloissa nämä syyt eivät enää näy samalla lailla kuin ennen. Työergonomian neuvonta ja ohjaus sekä työtapojen kehittäminen tuottavat siis työkykyisempiä rakennusalan ammattilaisia", Maaret Helintö kertoo.

Laajaa toimialakohtaista potilastietoa hyödynnetäänkin ennen kaikkea ennaltaehkäisevän työterveyden suunnitteluun. Työterveystiimi kohdentaa esimerkiksi työpaikkaselvityksiä tunnistettujen alakohtaisten kuormitustekijöiden ja riskien perusteella.

Myös terveystarkastusten sisältöjä arvioidaan aina alakohtaisesti. Henkisesti kuormittavien alojen työntekijät voivat hyötyä esimerkiksi TyöOptimi-kyselyn kaltaisista työuupumusta ennakoivista työkaluista, jotka havahduttavat pohtimaan omaa tilannetta ja sen parantamiseksi tarvittavia voimavaroja.

Miten työnantaja voi vaikuttaa sairauspoissaolojen toimialakohtaisiin tekijöihin?

  1. Kohdentamalla ennaltaehkäisevät palvelut alan tunnistettujen riskitekijöiden vähentämiseen.
  2. Luomalla työyhteisöön kulttuurin, jossa myös osatyökykyisten työpanosta osataan arvostaa.
  3. Kehittämällä esimiesten esimiestaitoja ja ymmärrystä omasta roolistaan varhaisen tuen mallin toteutumisessa.

Tutustu työhyvinvointipalveluihimme