Terveystalo mukaan Työterveyslaitoksen DigiPimo –etäkuntoutustutkimukseen

16.6.2021

Työterveyslaitoksen Digitaalinen työkyky ja toimintakykypolku (DigiPimo) –etäkuntoutushankkeessa tutkitaan pitkäaikaisesti ja hankalasti oireilevien etäkuntoutusta, sen erilaisia lähestymistapoja ja niiden vaikuttavuutta. Lisäksi kerätään tietoa siitä, kuinka pitkittyvästi oireilevat henkilöt kokevat kuntoutuksen.

Vuoden 2021 aikana Terveystalon työterveydessä jaetaan tietoa kyseisestä hankkeesta potilaille, jotka voisivat hyötyä etäkuntoutukseen osallistumisesta ja kannustetaan heitä ilmoittautumaan mukaan.

Työikäisillä ihmisillä on omaan terveydentilaansa liittyviä tyypillisesti ohimeneviä ja vaihtelevia tuntemuksia sekä reaktioita kuormittaviin tilanteisiin. Stressitason kohotessa palautuminen jää huolen jalkoihin ja tällöin usein osataan jo hakeutua työterveyden vastaanotolle.

– Vastaanotolla työterveyden ammattilainen toisinaan kohtaa potilaan, jolle on jo ennättänyt muodostua pitkittyviä ja yleistyviä toiminnallisia oireita, jotka haittaavat hänen työ- ja toimintakykyään. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia keinoja oireiden kuntouttamiseksi ja varmistaa henkilöiden työkykyä, mikä on yksi Terveystalon työterveyden ydinasioista, kertoo työterveyden ylilääkäri Jukka Pitkänen.

Tutkimushankkeeseen haetaan vuoden 2021 aikana osallistujiksi 18–65-vuotiaita henkilöitä, jotka kaipaavat apua pitkäkestoisten ja hankalien toiminnallisten oireiden kanssa pärjäämiseen. Tutkimukseen valituille henkilöille osallistuminen on maksutonta eikä edellytä käyntejä, vaan kaikki tapaamiset järjestetään etäkanavia hyödyntäen. 

– Jos potilaan kokema pitkäkestoinen väsyvyys ja uupuneisuus eivät helpotu levolla, eikä todettavissa ole ajankohtaista somaattista tai psykiatrista sairautta joka selittäisi oireilun ja oireista on aiheutunut jo pidemmän aikaa haittaa työ- ja toimintakyvylle, voimme osana muuta hoitoa ja tukea ohjata häntä tutustumaan potilaalle maksuttomaan DigiPimo-hankkeeseen, Jukka sanoo.

Hankkeen alustavia tuloksia on odotettavissa aikaisintaan arviolta vuoden 2022 alussa, ja niitä hyödynnetään varmasti jatkossa Terveystalon työkykyä tukevassa toiminnassa.

Tutkimukseen voi tutustua tarkemmin Työterveyslaitoksen sivuille osoitteessa www.ttl.fi/digipimo